เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

ลำดวน

Melodorum fruticosum Lour.
หอมนวล
Annonaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 12 เมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน ดอกสีเหลืองนวล ออกเป็นดอกเดี่ยวตามซอกใบ กลีบดอกเรียง 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ ผลรูปทรงกลม ออกติดกันเป็นกลุ่ม ช่วงเวลาออกดอก ธ.ค. – เม.ย.
ไทยและภูมิภาคอินโดจีน
ปลูกเป็นไม้ประดับ
-
-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: