เผยแพร่เมื่อ/created date: 15 Sep 2021

กระพี้จั่น

Millettia brandisiana Kurz
ปี๊จั่น
Fabaceae
ไม้ยืนต้น สูงได้ถึง 20 เมตร ใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น มีใบย่อย 7 – 21 ใบ ดอกสีม่วง รูปดอกถั่ว ออกเป็นช่อแตกแขนงผลเป็นฝักแบน ยาวประมาณ 10 ซม. ช่วงเวลาออกดอก มี.ค. – พ.ค.
เขตร้อนของทวีปเอเซีย
เนื้อไม้แข็ง ใช้ก่อสร้าง ทำเครื่องมือเกษตร ทำเยื่อกระดาษ
-
-

1118 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: