เผยแพร่เมื่อ/created date: 31 Nov 2021

เม่าไข่ปลา

Antidesma ghaesembilla Gaertn.
มะเม่า มะเม่าข้าวเบา เม่าทุ่ง
PHYLLANTHACEAE
ไม้ต้นสูง 6 เมตร ใบเดี่ยวรูปไข่ ใบอ่อนสีชมพูอ่อน มีขนปกคลุม ดอกสีเขียวอ่อน ออกเป็นช่อ ยาว 3 – 10 ซ.ม.ดอกย่อยมีขนาดเล็ก กลีบรวม 4 -5 กลีบ ผลกลมหรือแบนเล็กน้อย มีขนปกคลุม ช่วงเวลาออกดอก:ก.พ. –เม.ย.
อินเดีย จีนตอนใต้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ใบกินได้ ตำพอกแก้ปวดศรีษะ แก้รังแค ผลกินได้มีรสเปรี้ยว
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

1529 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: