เผยแพร่เมื่อ/created date: 18 Nov 2021

เอื้องกุหลาบแดง

Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb.
Aerides expansa Rchb.f.
-
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญทางยอดใบ จำนวน 4-10 ใบ แผ่นใบรูปแถบถึงรูปขอบขนาน กว้าง 1.5-2.3 ซม. ยาว 8-12 ซม. ปลายใบหยักเป็นสองแฉกไม่เท่ากัน ช่อดอก ออกที่ซอกใบ แบบช่อกระจะ โค้งห้อยลง จำนวน 10-20 ดอก ดอก บานเต็มที่กว้าง 2.8-3 ซม. สีม่วงจางถึงสีม่วงแดง กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก เส้าเกสรสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบปากสีเข้มกว่ากลีบดอก เส้าเกสรสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน กลีบเลี้ยงกลางรูปรีถึงรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปไข่กว้าง บิดโค้งไปทางด้านหลัง กลีบดอกรูปรีถึงรูปไข่ กลีบปากรูปพัด ปลายกลีบปากแยกเป็น 3 พู กลีบปากพูกลางแผ่กว้าง ขอบโค้งลงหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย หูกลีบปากตั้งขึ้น โคนกลีบปากเป็นเดือยรูปกรวย โค้งชี้มาด้านหน้า
Epiphyte, monopodial. Leaves 4 - 10, linear to oblong, 1.5 - 2.3 cm wide, 8 - 12 cm long, apex unequally bilobed. Inflorescence axillary, racemose, pendulous, 10- to 20-flowered. Flowers 2.8 - 3 cm across, pale purple to reddish-purple, fragrant, lip dull purple, column white; dorsal sepal elliptic to ovate; lateral sepals broadly ovate, reflexed; petals elliptic to ovate; lip falcate, 3-lobed, midlobe broad, revolute, margin semiundulate, sidelobes erect; spur conical, pointing to forward.
พบกระจายพันธุ์เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยตามป่าดิบเขตร้อน ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณที่ระดับความสูง 100-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย เมียนมา และภูมิภาคอินโดจีน
Widely distributed throughout Thailand in tropical evergreen forest, dry evergreen forest and mixed deciduous forest; 100 - 1,500 m alt. Flowering in April - May. Distribution: India, Myanmar and Indochina.
-
-

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2564). กล้วยไม้ไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง. บริษัท เชียงใหม่ ดอคคิวเมนทารี ดีไซน์ จำกัด, เชียงใหม่. 320 หน้า.

-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: