เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Jul 2022

ตองกาย

Molineria capitulata (Lour.) Herb.
พร้าวนกคุ้ม
HYPOXIDACEAE
พืชล้มลุกอายุหลายปี ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรอบโคนต้น แผ่นใบเรียวยาว พับเป็นร่องๆ ตามยาว ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อกลมแน่น ช่วงเวลาออกดอก พฤษภาคม – มิถุนายน
อินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รากเป็นยาชักมดลูกหรือใช้ปลูกประดับ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม -

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: