เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 May 2023

พุดกุหลาบ

Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult.
Crepe jasmine, Clavel De La India, East Indian rosebay, Pinwheel flower
พุดจีบ พุดสวน พุดลา พุดป่า พุดซ้อน
APOCYNACEAE
ต้น ไม้พุ่ม สูง 1.5-3 เมตร ทรงพุ่มแน่น ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ใบ ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับ รูปใบหอก ปลายและโคนแหลม ขอบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ใต้ใบสีอ่อนกว่า ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบกระจุกน้อย ตามซอกใบที่ปลายกิ่ง แต่ละช่อมี 2-3 ดอก ดอกสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5-10 แฉก ซ้อนกันหลายชั้น ชั้นละ 5 แฉก กลีบย่นเป็นจีบ ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกดอกตลอดปี ผล เป็นฝัก ยาว 2.5-5 เซนติเมตร การปลูกเลี้ยง ดินร่วนปนทราย ต้องน้ำปานกลาง ชอบแดดปานกลาง
มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย
ปลูกประดับสวน หรือไม้กระถาง
-
-

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
2 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
3 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
4 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
5 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
6 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
7 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
8 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
9 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
10 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
11 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
12 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
13 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
14 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
15 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
16 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
17 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
18 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
19 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. APOCYNACEAE
20 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Phut chip APOCYNACEAE
21 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Phut chip APOCYNACEAE
22 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Phut Chip, พุดจีบ; Kok Ta Kai, กกตะไก้ (Hmong) APOCYNACEAE
23 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Phut Pa APOCYNACEAE
24 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Po Na Di APOCYNACEAE
25 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Pud Pa APOCYNACEAE
26 Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. Put jeep, Put farang APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: