เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

กาฝากพญามหาปราบ

Helixanthera parasitica Lour.
กาฝากไม้มังตาล, กาฝากก่อ
LORANTHACEAE
พืชเบียด เกาะอาศัยแย่งอาหาร ของต้นไม้อื่น แตกกิ่งมาก และย้อยห้อยลง ยาว 1-2 ซม. กิ่งอ่อนค่อนข้างกลม ใบ เป็นใบเดียว เรียงตรงข้ามเป็นคู่สลับแผ่นใบรูปไข่แกมรูปหอก ผิวใบเกลี้ยง ปลายใบเรียวแหลม โคนใบกลมมน ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ ลักษณะเป็นแท่ง สีแดงคล้ำ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 มม. หลุดร่วงง่าย ก้านช่อดอกมีขนสั้น หรือเป็นขุยสีน้ำตาล มีดอกย่อยจำนวนมาก เรียงชิดกัน กลีบดอกรูปขอบขนานแคบๆ 5 กลีบ โค้งกลับ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ผล กลมรีถึงรูปไข่กลับ มี 1 เมล็ดสีเหลืองเมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีดำ
มีเขตการกระจายพันธุ์พบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
เป็นไม้ป่าของไทย ยังไม่มีบันทึกสรรพคุณต่างๆ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย : 63

-

2298 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
2 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
3 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
4 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
5 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
6 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
7 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
8 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
9 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
10 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
11 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
12 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
13 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
14 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
15 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
16 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
17 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
18 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
19 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
20 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
21 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
22 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
23 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
24 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
25 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
26 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
27 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
28 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
29 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
30 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
31 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
32 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
33 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
34 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
35 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
36 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
37 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
38 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
39 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
40 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
41 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
42 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
43 Helixanthera parasitica Lour. LORANTHACEAE
44 Helixanthera parasitica Lour. Kafak ko LORANTHACEAE
45 Helixanthera parasitica Lour. Katak ko LORANTHACEAE
46 Helixanthera parasitica Lour. Lor Mer cho LORANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: