เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

พะยอม

Shorea roxburghii G.Don
กะยอม ขะยอม ขะยอมดง พะยอมดง แคน
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-30 เมตร ผลัดใบลำต้นตรง กิ่งอ่อนเกลี้ยง เรือนยอดเป็นพุ่มแคบๆ เปลือกหนาสีน้ำตาลหรือเทา เป็นสะเก็ดหนาและแตกเป็นร่องตามยาว ใบ เป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานแคบๆ กว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 8-10 ซม. โคนใบมน ปลายใบมนหรือหยัก ขอบใบมักเป็นคลื่น เนื้อใบเกลี้ยงเป็นมัน มีเส้นแขนงใบ 15-20 คู่ ก้านใบยาว 2-2.5 ซม. ดอก ออกเป็นช่อใหญ่ตามปลายกิ่ง หรือเหนือรอยแผลใบ สีขาว กลิ่นหอมจัด กลีบรองกลีบดอกเกลี้ยง สีขุ่นมี 5 กลีบ เรียงบิดเวียน เกสรผู้มี 15 อัน รังไข่มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 2 ผล ก้านดอกยาว 1.5 ซม. ผล รูปกระสวย กว้างประมาณ 1 ซม. ยาว 2 ซม. ปีกสั้น 2 ปีก ยาวประมาณ 2 ซม. ปีกยาว 3 ปีก ยาวประมาณ 8 ซม. มีเส้นปีกปีกละ 10 เส้น
Deciduous trees 15-30 m tall. Leaves simple, spiral, ovate or oblong, 8-10 by 3.5-4 cm. Inflorescences paniculate, axillary or terminal. Flowers white, odorate; petals 5, contorted. Fruit a samaroid; large wings 3, ca. 8 cm long; short wings 2, ca. 2 cm long; body ovoid, ca. 1.5 by 1 cm. Flowering Jan.-Mar.
ขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้ง และป่าดิบแล้งทั่วไปในภาคเหนือที่ระดับความสูง 100-1000 เมตร
เปลือกต้มน้ำกินเป็นยาฝาดสมาน แก้ท้องเดินและลำไส้อักเสบ
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

5202 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
2 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
3 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
4 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
5 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
6 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
7 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
8 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
9 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
10 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
11 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
12 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
13 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
14 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
15 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
16 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
17 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
18 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
19 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
20 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
21 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
22 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
23 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
24 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
25 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
26 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
27 Shorea roxburghii G.Don DIPTEROCARPACEAE
28 Shorea roxburghii G.Don payom DIPTEROCARPACEAE
29 Shorea roxburghii G.Don pha yom DIPTEROCARPACEAE
30 Shorea roxburghii G.Don Phayom DIPTEROCARPACEAE
31 Shorea roxburghii G.Don Phayom DIPTEROCARPACEAE
32 Shorea roxburghii G.Don Phayom DIPTEROCARPACEAE
33 Shorea roxburghii G.Don Phayom DIPTEROCARPACEAE
34 Shorea roxburghii G.Don Phayom DIPTEROCARPACEAE
35 Shorea roxburghii G.Don Porpael DIPTEROCARPACEAE
36 Shorea roxburghii G.Don Porpael DIPTEROCARPACEAE
37 Shorea roxburghii G.Don Porpael DIPTEROCARPACEAE
38 Shorea roxburghii G.Don Porpael DIPTEROCARPACEAE
39 Shorea roxburghii G.Don Porpael DIPTEROCARPACEAE
40 Shorea roxburghii G.Don White meranti, phayom DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: