เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

สนุ่น

Salix tetrasperma Roxb.
คล้าย ไคร้นุ่น ตะไคร้บก ไคร้ใหญ่ ตะหนุ่น สนุ่นน้ำ Willow
SALICACEAE
ไม้ยืนต้น 5-10 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับรูปใบหอก กว้าง 2-3 ซม. ยาว 5-10 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ท้องใบสีขาวขอบใบหยักซี่ฟัน ก้านใบสีแดง ดอก เป็นช่อทรงกระบอก ยาว ห้อยลง ออกตามซอกใบ แยกเพศอยู่แยกต้น ไม่มีกลีบดอก ผล เป็นผลแห้ง แตกได้

1, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, พรรณไม้น้ำบึงบอ

2686 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: