เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

สมอไทย

Terminalia chebula Retz.
มะนะ หมากนะ สมอ สมออัพยา Myrobalan Wood
COMBRETACEAE
ไม้ยืนต้นสูง 10-20 เมตร กิ่งอ่อนและยอดมักปกคลุมด้วยขนสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม แผ่นใบค่อนข้างหนา รูปรีแกมรูปไข่กว้าง ขนาด กว้าง 6-10 ซม. ยาว 8-15 ซม. ก้านใบยาว 1-3 ซม. มักมีต่อมบวม 1 คู่บนก้านเห็นชัดเจน ดอก เป็นช่อออก ตาม ปลายกิ่งหรือซอกใบ ยาว 3-6 ซม. มี 3-5 ช่อดอก ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ขนาดเล็ก 0.3-0.4 ซม. สีเหลืองนวล ส่วนบนเป็นรูปถ้วยตื้นมีขนปกคลุมด้านนอก ผล เป็นผลสด รูปวงรีค่อนข้างกลม ขนาดกว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 2.5-4 ซม. ผิวเกลี้ยง ผลแก่ย่นและเปลี่ยนเป็นสีดำ เมล็ดเดี่ยว แข็ง ผิวขรุขระ รูปยาวรี
Terminalia chebula is a medium-sized tree, up to 25 m tall. Leaves simple, opposite or subopposite, ovate, with 2 glands at the base. Inflorescences in axillary spikes, with many yellowish – white flowers, unpleasantly smelled. Fruit in obovoid drupe, ±5-angular. Flowering in May – July. This plant can be propagated by seed.
พบทั่วไปตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 50-800 เมตร ออกดอกเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ผลแก่ช่วงเดือน ตุลาคม-มกราคม
เนื้อไม้สีเทาแดงใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ดี ผลสดทานได้ และใช้ผสมทำสีเหลือง ผลผลแห้งใช้ในกิจกรรมฟอกหนังได้ดี ตำรายาไทยใช้ผลดิบเป็นยาระบาย สมานลำไส้ รบำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ ยาระบาย และยาแก้เจ็บคอ
The fresh fruits are eaten raw and used as tonic, laxative and sore throat.

1, หนังสือไม้ต้นในสวน, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

1, Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

130898 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
2 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
3 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
4 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
5 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
6 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
7 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
8 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
9 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
10 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
11 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
12 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
13 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
14 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
15 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
16 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
17 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
18 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
19 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
20 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
21 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
22 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
23 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
24 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
25 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
26 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
27 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
28 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
29 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
30 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
31 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
32 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
33 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
34 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
35 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
36 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
37 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
38 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
39 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
40 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
41 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
42 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
43 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
44 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
45 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
46 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
47 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
48 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
49 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
50 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
51 Terminalia chebula Retz. COMBRETACEAE
52 Terminalia chebula Retz. kot pung pla COMBRETACEAE
53 Terminalia chebula Retz. Ma Na COMBRETACEAE
54 Terminalia chebula Retz. Mha Na COMBRETACEAE
55 Terminalia chebula Retz. Sa Mho Thai COMBRETACEAE
56 Terminalia chebula Retz. Sa Mho Thai COMBRETACEAE
57 Terminalia chebula Retz. Sa Mho Thai COMBRETACEAE
58 Terminalia chebula Retz. Sa mo thai COMBRETACEAE
59 Terminalia chebula Retz. Samo Thai COMBRETACEAE
60 Terminalia chebula Retz. Samo thai COMBRETACEAE
61 Terminalia chebula Retz. Samo thai COMBRETACEAE
62 Terminalia chebula Retz. Samo thai COMBRETACEAE
63 Terminalia chebula Retz. Samo thai COMBRETACEAE
64 Terminalia chebula Retz. Samo thai, Maak nae COMBRETACEAE
65 Terminalia chebula Retz. Samoo thai COMBRETACEAE
66 Terminalia chebula Retz. Samothai COMBRETACEAE
67 Terminalia chebula Retz. sramor COMBRETACEAE
68 Terminalia chebula Retz. Srormor COMBRETACEAE
69 Terminalia chebula Retz. ๆ็๊Šแๅ COMBRETACEAE
70 Terminalia chebula Retz. ๆ็๊Šแๅ COMBRETACEAE
71 Terminalia chebula Retz. var. nana Gagnep. COMBRETACEAE
72 Terminalia chebula Retz. var. nana Gagnep. COMBRETACEAE
73 Terminalia chebula Retz. var. nana Gagnep. COMBRETACEAE
74 Terminalia chebula Retz. var. nana Gagnep. samo nang COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: