เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนอนตายหยาก

Stemona tuberosa Lour.
กะเพียด
STEMONACEAE
เป็นไม้เลื้อย ใบ เป็นใบเดี่ยวออกสลับกันรูปใบคล้ายใบพลู กว้าง 4-6 ซม. ยาว 6-10 ซม. แผ่นใบเป็นคลื่น มีปลายใบแหลมโคนใบเว้า เส้นใบขนานเด่นชัด ดอก เป็นดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกด้านนอกสีเขียว ด้านในสีแดง ผล เป็นผลแห้งแตกได้ ลำต้นบนดินจะโทรมช่วงฤดูร้อน พอฤดูฝนจะงอกใหม่พร้อมทั้งออกดอก ลำต้นใต้ดินมีรากออกเป็นพวงหลายสิบราก ลักษณะเป็นรูปกระสวย ออกเป็นกระจุกคล้ายกระชาย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 1

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 1

2003 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: