เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำยาน

Styrax benzoides Craib
เขว้า ซาดสมิง เซพอบอ เส้พ่อบอ สะด่าน
STYRACACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลา เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีเทา ผิวเรียบ กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ตามกิ่งบริเวณซอกใบมักพบต่อม มีลักษณะเป็นถุงยาวคล้ายดาบ โคนเชื่อมกัน มีจำนวน 6-12 อัน ขนนุ่มสีน้ำตาลแดง ขนาดกว้าง 1-2 มม. ยาว 3-6 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. โคนใบมนและเบี้ยวเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบสีอ่อนออกขาว มีขนประปราย ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบมี 6-8 คู่ เส้นใบย่อยเป็นแบบขั้นบันได เห็นชัดทางท้องใบ ใบแห้งออกสีน้ำตาลแดง ก้านใบยาว 1.5 ซม. ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบรองดอกติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน ขนาดยาวประมาณ 1 ซม. มีขนตามผิวนอกของกลีบ เกสรผู้สีเหลืองเข้ม ผลกลมหรือแป้น สีเขียวอ่อน หัวและท้ายแบน ขนาดกว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม. แข็งมากมีขนคลุมประปราย เมล็ดมี 1-2 เมล็ด
พบขึ้นตามป่าดิบเขา ที่ความสูง 600-1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ติดผลเดือนมีนาคม-เมษายน
ชันที่เรียกว่า Gum Benjamin ใช้เข้าเครื่องยา และทำเครื่องสำอาง

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

8818 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
2 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
3 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
4 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
5 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
6 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
7 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
8 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
9 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
10 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
11 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
12 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
13 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
14 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
15 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
16 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
17 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
18 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
19 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
20 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
21 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
22 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
23 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
24 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
25 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
26 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
27 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
28 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
29 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
30 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
31 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
32 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
33 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
34 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
35 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
36 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
37 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
38 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
39 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
40 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
41 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
42 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
43 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
44 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
45 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
46 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
47 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
48 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
49 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
50 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
51 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
52 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
53 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
54 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
55 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
56 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
57 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
58 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
59 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
60 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
61 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
62 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
63 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
64 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
65 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
66 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
67 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
68 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
69 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
70 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
71 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
72 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
73 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
74 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
75 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
76 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
77 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
78 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
79 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
80 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
81 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
82 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
83 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
84 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
85 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
86 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
87 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
88 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
89 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
90 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
91 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
92 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
93 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
94 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
95 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
96 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
97 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
98 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
99 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
100 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
101 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
102 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
103 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
104 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
105 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
106 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
107 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
108 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
109 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
110 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
111 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
2 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
3 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
4 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
5 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
6 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
7 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
8 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
9 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
10 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
11 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
12 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
13 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
14 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
15 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
16 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
17 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
18 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
19 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
20 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
21 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
22 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
23 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
24 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
25 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
26 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
27 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
28 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
29 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
30 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
31 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
32 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
33 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
34 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
35 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
36 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
37 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
38 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
39 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
40 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
41 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
42 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
43 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
44 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
45 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
46 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
47 Styrax benzoides Craib Mai eak STYRACACEAE
48 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
49 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
50 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: