เผยแพร่เมื่อ/created date: -

กำยาน

Styrax benzoides Craib
เขว้า ซาดสมิง เซพอบอ เส้พ่อบอ สะด่าน
STYRACACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ลำต้นเปลา เรือนยอดโปร่ง เปลือกสีเทา ผิวเรียบ กิ่งอ่อนมีขนนุ่ม ตามกิ่งบริเวณซอกใบมักพบต่อม มีลักษณะเป็นถุงยาวคล้ายดาบ โคนเชื่อมกัน มีจำนวน 6-12 อัน ขนนุ่มสีน้ำตาลแดง ขนาดกว้าง 1-2 มม. ยาว 3-6 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่กว้าง ขนาดกว้าง 3-4.5 ซม. ยาว 8-12 ซม. โคนใบมนและเบี้ยวเล็กน้อย ปลายใบเรียวแหลม เนื้อใบค่อนข้างหนา หลังใบสีอ่อนออกขาว มีขนประปราย ขอบใบเรียบ หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนงใบมี 6-8 คู่ เส้นใบย่อยเป็นแบบขั้นบันได เห็นชัดทางท้องใบ ใบแห้งออกสีน้ำตาลแดง ก้านใบยาว 1.5 ซม. ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลีบรองดอกติดกันเป็นรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนาน ขนาดยาวประมาณ 1 ซม. มีขนตามผิวนอกของกลีบ เกสรผู้สีเหลืองเข้ม ผลกลมหรือแป้น สีเขียวอ่อน หัวและท้ายแบน ขนาดกว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม. แข็งมากมีขนคลุมประปราย เมล็ดมี 1-2 เมล็ด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
2 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
3 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
4 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
5 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
6 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
7 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
8 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
9 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
10 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
11 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
12 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
13 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
14 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
15 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
16 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
17 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
18 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
19 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
20 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
21 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
22 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
23 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
24 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
25 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
26 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
27 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
28 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
29 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
30 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
31 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
32 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE
33 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
34 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
35 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
36 Styrax benzoides Craib Kam yan STYRACACEAE
37 Styrax benzoides Craib Mai eak STYRACACEAE
38 Styrax benzoides Craib ม๎ๅ๑ STYRACACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: