เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

คำมอกหลวง

Gardenia sootepensis Hutch.
ไข่เน่า คำมอกช้าง ผ่าด้าม หอมไก๋ ยางมอกใหญ่ แสลงหอมไก๋
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 7-15 เมตร มีน้ำยางเหลือง กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ผลัดใบช่วงสั้นๆ เวลาออกดอก ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ กว้าง 12-18 ซม. ยาว 22-30 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีหูใบเป็นปลอกที่บริเวณรอบกิ่ง หลุดร่วงง่ายเห็นรอยแผลชัดเจน ดอกเดี่ยวสีเหลืองสด เปลี่ยนเป็นสีซีดหรือขาวนวลเมื่อร่วง ออกที่ซอกใบ มีกลิ่นหอม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5.5-7 ซม. ผลเป็นผลสด รูปรีหรือรูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 1.8-2.5 ซม. ยาว 2.2-4 ซม.
พบตั้งแต่พม่า ไทย และลาว ในประเทศไทยพบได้ในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ตามป่าเต็งรัง ที่ความสูง 200-400 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกติดผลระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี ให้ดอกสวยงาม ตำรายาพื้นบ้าน ใช้เมล็ดต้มเคี่ยวกับน้ำผสมเป็นยาสระผมฆ่าเหา

2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:101

-

13187 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
2 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
3 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
4 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
5 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
6 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
7 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
8 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
9 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
10 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
11 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
12 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
13 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
14 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
15 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
16 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
17 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
18 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
19 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
20 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
21 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
22 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
23 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
24 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
25 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
2 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
3 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
4 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
5 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
6 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
7 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
8 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
9 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
10 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
11 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
12 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
13 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
14 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
15 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
16 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
17 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
18 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
19 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
20 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
21 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
22 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
23 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
24 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
25 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
26 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
27 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
28 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
29 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
30 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
31 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
32 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
33 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
34 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
35 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
36 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
37 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
38 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
39 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
40 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
41 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
42 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
43 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
44 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
45 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
46 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
47 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
48 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
49 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
50 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
51 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
52 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
53 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
54 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
55 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
56 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
57 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
58 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
59 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
60 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
61 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
62 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
63 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
64 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
65 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
66 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
67 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
68 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
69 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
70 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
71 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
72 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
73 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
74 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
75 Gardenia sootepensis Hutch. bakdang RUBIACEAE
76 Gardenia sootepensis Hutch. Kam Mog RUBIACEAE
77 Gardenia sootepensis Hutch. Kam mok luang RUBIACEAE
78 Gardenia sootepensis Hutch. Kam Mok Luang RUBIACEAE
79 Gardenia sootepensis Hutch. Khai nao RUBIACEAE
80 Gardenia sootepensis Hutch. kham mok luang RUBIACEAE
81 Gardenia sootepensis Hutch. Kham Mok Luang RUBIACEAE
82 Gardenia sootepensis Hutch. Khammok luang RUBIACEAE
83 Gardenia sootepensis Hutch. Ma moe มาโมะ (Akha name) RUBIACEAE
84 Gardenia sootepensis Hutch. Mook Luang RUBIACEAE
85 Gardenia sootepensis Hutch. Po Ka RUBIACEAE
86 Gardenia sootepensis Hutch. Po ka RUBIACEAE
87 Gardenia sootepensis Hutch. Tam kao pa dong RUBIACEAE
88 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอก RUBIACEAE
89 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
90 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
91 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
92 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: