เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

คำมอกหลวง

Gardenia sootepensis Hutch.
ไข่เน่า คำมอกช้าง ผ่าด้าม หอมไก๋ ยางมอกใหญ่ แสลงหอมไก๋
RUBIACEAE
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 7-15 เมตร มีน้ำยางเหลือง กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ผลัดใบช่วงสั้นๆ เวลาออกดอก ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีขอบขนานหรือแกมรูปไข่กลับ กว้าง 12-18 ซม. ยาว 22-30 ซม. ปลายใบแหลมหรือมน โคนใบมน ขอบใบเรียบ มีหูใบเป็นปลอกที่บริเวณรอบกิ่ง หลุดร่วงง่ายเห็นรอยแผลชัดเจน ดอกเดี่ยวสีเหลืองสด เปลี่ยนเป็นสีซีดหรือขาวนวลเมื่อร่วง ออกที่ซอกใบ มีกลิ่นหอม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5.5-7 ซม. ผลเป็นผลสด รูปรีหรือรูปขอบขนาน ขนาดกว้าง 1.8-2.5 ซม. ยาว 2.2-4 ซม.

2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:101

6131 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
2 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
3 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
4 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
5 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
6 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
7 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
8 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
9 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
10 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
11 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
12 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
13 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
14 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
15 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
16 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
17 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
18 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
19 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
20 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
21 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
22 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
23 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
24 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
25 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
26 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
27 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
28 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
29 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
30 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
31 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
32 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
33 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
34 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
35 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
36 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
37 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
38 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
39 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
40 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
41 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
42 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
43 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
44 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
45 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
46 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
47 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
48 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
49 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
50 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
51 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
52 Gardenia sootepensis Hutch. RUBIACEAE
53 Gardenia sootepensis Hutch. bakdang RUBIACEAE
54 Gardenia sootepensis Hutch. Kam Mog RUBIACEAE
55 Gardenia sootepensis Hutch. Kam mok luang RUBIACEAE
56 Gardenia sootepensis Hutch. Kam Mok Luang RUBIACEAE
57 Gardenia sootepensis Hutch. Khai nao RUBIACEAE
58 Gardenia sootepensis Hutch. Kham Mok Luang RUBIACEAE
59 Gardenia sootepensis Hutch. Khammok luang RUBIACEAE
60 Gardenia sootepensis Hutch. Mook Luang RUBIACEAE
61 Gardenia sootepensis Hutch. Po Ka RUBIACEAE
62 Gardenia sootepensis Hutch. Po ka RUBIACEAE
63 Gardenia sootepensis Hutch. Tam kao pa dong RUBIACEAE
64 Gardenia sootepensis Hutch. ญ๎็๊ม่‚ค RUBIACEAE
65 Gardenia sootepensis Hutch. ญ๎็๊ม่‚ค RUBIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: