เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ตะเคียนทอง

Hopea odorata Roxb.
กะกี้ โกกี้ แคน จะเคียน จูเค้ โซเก ตะเคียน
DIPTEROCARPACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงประมาณ 20-40 เมตร ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบกลม เปลือกสีน้ำตาลดำ ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปหอก กว้าง 3-6 ซม. ยาว 10-14 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ปลายใบเรียว โคนใบมนและเบี้ยว หลังใบมีต่อมอยู่ตามง่ามแขนงเส้นใบ ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อยาวๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง กลิ่นหอม มีขนนุ่ม กลีบรองดอกเป็นถ้วยเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ผลกลมหรือรูปไข่เกลี้ยง ปลายมนเป็นติ่ง ขนาดผ่าศูนย์กลาง 0.6 ซม. ยาว 1 ซม.ปีกยาว 1 คู่ รูปใบพาย ปลายปีกกว้างค่อยๆ สอบเรียวมาทางโคนปีก เส้นปีกตามยาวมี 7 เส้น ปีกสั้น มีความยาวไม่เกินความยาวของตัวผล
พบขึ้นในพม่า ลาว ตอนใต้ของเวียดนาม กัมพูชา ไทยและมาเลเซีย พบขึ้นตามป่าดิบใกล้ลำธาร ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
เนื้อไม้ใช้ทำบ้านเรือน เสาด้ามเครื่องมือกสิกรรม พื้นกระดานไม้ฟืน
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

359306992 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
2 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
3 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
4 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
5 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
6 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
7 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
8 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
9 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
10 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
11 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
12 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
13 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
14 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
15 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
16 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
17 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
18 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
19 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
20 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
21 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
22 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
23 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
24 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
25 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
26 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
27 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
28 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
29 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
30 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
31 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
32 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
33 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
34 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
35 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
36 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
37 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
38 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
39 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
40 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
41 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
42 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
43 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
44 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
45 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
46 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
47 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
48 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
49 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
50 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
51 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
52 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
53 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
54 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
55 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
56 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
57 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
58 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
59 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
60 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
61 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
62 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
63 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
64 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
65 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
66 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
67 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
68 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
69 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
70 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
71 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
72 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
73 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
74 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
75 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
76 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
77 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
78 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
79 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
80 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
81 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
82 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
83 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
84 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
85 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
86 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
87 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
88 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
89 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
90 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
91 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
92 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
93 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
94 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
95 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE 
NO. Scientific name Local name Family
1 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
2 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
3 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
4 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
5 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
6 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
7 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
8 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
9 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
10 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
11 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
12 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
13 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
14 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
15 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
16 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
17 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
18 Hopea odorata Roxb. DIPTEROCARPACEAE
19 Hopea odorata Roxb. Jo Ke DIPTEROCARPACEAE
20 Hopea odorata Roxb. Korki DIPTEROCARPACEAE
21 Hopea odorata Roxb. Korki DIPTEROCARPACEAE
22 Hopea odorata Roxb. Korki DIPTEROCARPACEAE
23 Hopea odorata Roxb. Korki DIPTEROCARPACEAE
24 Hopea odorata Roxb. Korki DIPTEROCARPACEAE
25 Hopea odorata Roxb. Ta kain tong DIPTEROCARPACEAE
26 Hopea odorata Roxb. Ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
27 Hopea odorata Roxb. Ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
28 Hopea odorata Roxb. Ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
29 Hopea odorata Roxb. Ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
30 Hopea odorata Roxb. ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
31 Hopea odorata Roxb. Ta Khian Tong DIPTEROCARPACEAE
32 Hopea odorata Roxb. Ta khian, Ta khian thong DIPTEROCARPACEAE
33 Hopea odorata Roxb. ta kian tong DIPTEROCARPACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: