เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

ว่านดอกสามสี

Christisonia siamensis Craib
ดอกดิน ว่านหญ้าแฝก เอื้องดิน
OROBANCHACEAE
พืชเบียน ลำต้นอยู่ใต้ดินขนาดเล็ก อาศัยบนรากพืชชนิดอื่น ทุกส่วนไม่มีสีเขียว สูง 3-5 ซม. ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกที่ปลายสุดของลำต้น สีม่วงแกมชมพู เป็นกระเปาะใหญ่ ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรองดอกเชื่อมติดกันเป็นถ้วยที่ฐานดอก กลีบดอกเชื่อมติดกัน ด้านในส่วนโคนกระเปาะมีสีนวลหรือสีเหลือง ปลายสีม่วงเข้มแยกเป็น 5 กลีบ เกสรผู้ 4 อัน มีขนาดสั้นยาวต่างกันเป็นคู่ ผลเป็นฝัก เมื่อแก่จะแตก เมล็ดมีจำนวนมาก
เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย พบได้ในป่าหญ้าที่ชื้น ที่ความสูงประมาณ 500-1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ยังไม่มีการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ เป็นไม้ป่าที่ค่อนข้างพบได้ยากในปัจจุบัน เพราะพื้นที่ที่เหมาะสมถูกคุกคาม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:93

-

2902 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: