เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สร้อยอินทนิล

Thunbergia grandiflora Roxb.
คาย ช่ออินทนิล น้ำผึ้ง ย่ำแย้
THUNBERGIACEAE
ไม้เถาขนาดกลาง ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปหัวใจ กว้างประมาณ 8 ซม. ยาว 12-20 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนเว้าลึกรูปหัวใจ ขอบใบหยักเว้าจากใกล้โคนใบ เส้นใบออกจากโคนใบ 3-5 เส้น ดอกสีฟ้าอ่อนถึงสีฟ้าเข้ม ออกเป็นช่อจากซอกใบ ห้อยลง ใบประดับขนาดใหญ่ 2 ใบ รูปขอบขนานปลายแหลม ยาวประมาณ 3 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน ส่วนโคนเป็นหลอด ส่วนปลายบานออก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 5-8 ซม. เกสรผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 อยู่ในหลอดดอก ผลรูปกลม ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ปลายสอบแหลมเป็นจงอย เมื่อแก่แตกเป็นสองซีก
พบขึ้นกระจายตั้งแต่ตอนเหนือของอินเดีย จนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วไปตามที่โล่งหรือชายป่า ที่ใกล้ระดับน้ำทะเล จนถึง 1,200 เมตร ออกดอกติดผลตลอดปี
รากและเถา ใช้พอกแก้ฟกช้ำบวม ตำพอกแผลแก้อักเสบ ใบชงดื่มแก้ปวดท้อง ต้นนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

3417 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
2 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
3 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
4 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
5 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
6 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
7 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
8 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
9 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
10 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
11 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
12 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
13 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
14 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
15 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
16 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
17 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
18 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
19 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
20 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
21 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
22 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
23 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
24 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
25 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
26 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
27 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
28 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
29 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
30 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
31 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
32 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
33 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
34 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
35 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
36 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
37 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
38 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
39 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
40 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
41 Thunbergia grandiflora Roxb. ACANTHACEAE
42 Thunbergia grandiflora Roxb. Kheu Nam Nae ACANTHACEAE
43 Thunbergia grandiflora Roxb. Ma Kao Nong ACANTHACEAE
44 Thunbergia grandiflora Roxb. Nami nami ACANTHACEAE
45 Thunbergia grandiflora Roxb. Rang Jued ACANTHACEAE
46 Thunbergia grandiflora Roxb. Rang Jued ACANTHACEAE
47 Thunbergia grandiflora Roxb. soi in tha nin ACANTHACEAE
48 Thunbergia grandiflora Roxb. soi in thanin ACANTHACEAE
49 Thunbergia grandiflora Roxb. Soi inthanin ACANTHACEAE
50 Thunbergia grandiflora Roxb. Soi inthanin ACANTHACEAE
51 Thunbergia grandiflora Roxb. Vor dakpor ACANTHACEAE
52 Thunbergia grandiflora Roxb. Yam yae ACANTHACEAE
53 Thunbergia grandiflora Roxb. เครือเขาแน้ (ลั้วะ) ACANTHACEAE
54 Thunbergia grandiflora Roxb. สร้อยอินทนิล ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: