เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามแน่แดง

Thunbergia coccinea Wall.
น้ำปู้ ปังกะล่ะกวอ
THUNBERGIACEAE
ไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมัเป็นสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีแดงแกมส้มหรือสีปูน เกสรผู้ 4 อัน ติดกับโคนกลีบดอก ยาว 2 อัน สั้น 2 อัน เกสรเมีย 1 อัน อยู่บนฐานรองดอก ผลค่อนข้างกลม มีจงอยขนาดใหญ่ เมื่อแก่จะแตกตามยาว
พบขึ้นกระจายในป่าดิบชื้น บริเวณที่โล่งหรือชายป่า ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ยังไม่มีการศึกษ มีลักษณะสวยงาม นำมาปลุกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2766 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
2 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
3 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
4 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
5 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
6 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
7 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
8 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
9 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
10 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
11 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
12 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
13 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
14 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
15 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
16 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
17 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
18 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
19 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
20 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
21 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
22 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
23 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
24 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
25 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
26 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
27 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
28 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
29 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
30 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
31 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
32 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
33 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
34 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
35 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
36 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
37 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
38 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
39 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
40 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
41 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
42 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
43 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
44 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
45 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
46 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
47 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
48 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
49 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don ACANTHACEAE
50 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don nam nae daeng ACANTHACEAE
51 Thunbergia coccinea Wall. ex D.Don จอลอดิเดอพอวอ (Karen) ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: