เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หนามแน่แดง

Thunbergia coccinea Wall.
น้ำปู้ ปังกะล่ะกวอ
THUNBERGIACEAE
ไม้เลื้อยขนาดเล็กถึงขนาดกลาง กิ่งก้านมัเป็นสีเขียว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเป็นคู่ตรงข้าม ดอกออกเป็นช่อห้อยลง ยาวประมาณ 40-50 ซม. ดอกย่อยมีใบประดับสีเขียวเข้มอมม่วง ขนาดใหญ่ 2 อัน ประกบกัน กลีบเลี้ยงขนาดเล็กเชื่อมติดกันคล้ายวงแหวน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดค่อนข้างแบน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีแดงแกมส้มหรือสีปูน เกสรผู้ 4 อัน ติดกับโคนกลีบดอก ยาว 2 อัน สั้น 2 อัน เกสรเมีย 1 อัน อยู่บนฐานรองดอก ผลค่อนข้างกลม มีจงอยขนาดใหญ่ เมื่อแก่จะแตกตามยาว
พบขึ้นกระจายในป่าดิบชื้น บริเวณที่โล่งหรือชายป่า ที่ความสูง 100-800 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ยังไม่มีการศึกษ มีลักษณะสวยงาม นำมาปลุกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 2

-

2368 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
2 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
3 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
4 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
5 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
6 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
7 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
8 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
9 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
10 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
11 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
12 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
13 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
14 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
15 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
16 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
17 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
18 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
19 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
20 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
21 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
22 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
23 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
24 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
25 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
26 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
27 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
28 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
29 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
30 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
31 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
32 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
33 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
34 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
35 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
36 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
37 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
38 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
39 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
40 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
41 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
42 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
43 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
44 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
45 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
46 Thunbergia coccinea Wall. ACANTHACEAE
47 Thunbergia coccinea Wall. nam nae daeng ACANTHACEAE
48 Thunbergia coccinea Wall. จอลอดิเดอพอวอ (Karen) ACANTHACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: