เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะค่าโมง

Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib
มะค่าหลวง มะค่าใหญ่ เขง เบง บิน
CAESALPINIACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 10-18 เมตร เรือนยอดแผ่กว้าง ต้นแก่มักมีปุ่มปม ใบ เป็นใบประกอบ เรียงสลับกัน ช่อรวมยาว 18-30 ซม. แต่ละช่อมีใบย่อย 3-5 คู่ รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 4-9 ซม. โคนและปลายใบมน ก้านใบย่อยยาว 3-5 มม. ดอก สีเขียวอ่อนแกมสีแดงเรื่อ ออกเป็นช่อ ยาว 5-15 ซม. ทุกส่วนมีขนคลุมบางๆ ก้านดอกย่อยยาว 1 ซม. มีกลีบรองดอก 4 กลีบ กลีบดอก 1 กลีบ สีแดงเรื่อ รูปร่างแผ่เกือบกลม ยาว 7-9 มม. ส่วนฐานคอดเป็นก้านเกสรผู้ที่สมบูรณ์มี 7 อัน ผล เป็นฝักแบนรูปไม้บรรทัดสั้น กว้าง 7-10 ซม. ยาว 12-20 ซม. หนา 0.6-1 ซม. ผนังแข็ง เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีกตามยาว เมล็ดสีดำ ผิวมัน ที่โคนมีเยื่อหนาสีเหลืองหุ้มเป็นรูปถ้วย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 3

9449 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
2 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
3 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
4 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
5 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
6 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
7 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
8 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
9 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
10 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
11 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
12 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
13 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
14 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
15 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
16 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
17 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
18 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
19 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
20 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
21 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
22 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
23 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
24 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
25 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
26 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
27 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
28 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
29 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
30 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE
31 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib beng FABACEAE
32 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Beng FABACEAE
33 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Beng FABACEAE
34 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Beng FABACEAE
35 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Beng FABACEAE
36 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma ka FABACEAE
37 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma kha hua kham FABACEAE
38 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma kha mong FABACEAE
39 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma Kha Mong FABACEAE
40 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma kha mong FABACEAE
41 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Ma kha mong FABACEAE
42 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Promauy damrey FABACEAE
43 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib Thnong FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: