เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

เสี้ยวฟ่อม

Bauhinia viridescens Desv.
ส้มเสี้ยวน้อย ส้มเสี้ยวใบบาง
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่มสูง 2-4 เมตร กิ่งอ่อนเกลี้ยง ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปไข่ถึงเกือบกลม ขนาด 6-15 ซม. โคนตัดหรือเว้า ปลายแยกเป็น 2 แฉก ลึก 1/3-2/3 ของใบ ปลายใบมน ก้านใบยาว 2-5 ซม. ดอก สีขาวอมเขียวถึงเหลือง ออกเป็นช่อโปร่ง ขนาดช่อรวม 5-15 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปช้อนถึงรูปใบหอก ยาว 7-12 ซม. ดอกเพศผู้มีเกสร 10 อัน กลีบดอก 5 อัน ดอกเพศเมียมีเกสรผู้ลดรูป 10 อัน ขนาดไม่เท่ากัน รังไข่ยาว 6-8 มม. ผล เป็นฝักแบน ยาว 5-7 ซม. กว้าง 0.7-1 ซม. ผิวเรียบ แห้งแล้วแตกตามยาว เมล็ดมี 6-10 เมล็ด รูปแบนยาว ขนาด2-3 มม.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 3, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
2 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
3 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
4 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
5 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
6 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
7 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
8 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
9 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
10 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
11 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
12 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
13 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
14 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
15 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
16 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
17 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
18 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
19 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
20 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
21 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
22 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
23 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
24 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
25 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
26 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
27 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
28 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
29 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
30 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
31 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
32 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
33 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
34 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
35 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
36 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
37 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
38 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
39 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
40 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
41 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
42 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
43 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
44 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
45 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
46 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
47 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
48 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
49 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
50 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
51 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
52 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
53 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
54 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
55 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
56 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
57 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
58 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
59 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
60 Bauhinia viridescens Desv. FABACEAE
61 Bauhinia viridescens Desv. Siao fom FABACEAE
62 Bauhinia viridescens Desv. Siao fom FABACEAE
63 Bauhinia viridescens Desv. Siao fom FABACEAE
64 Bauhinia viridescens Desv. Siao fom FABACEAE
65 Bauhinia viridescens Desv. sieo fom FABACEAE
66 Bauhinia viridescens Desv. var. hirsuta K.Larsen & S.S.Larsen FABACEAE
67 Bauhinia viridescens Desv. var. hirsuta K.Larsen & S.S.Larsen FABACEAE
68 Bauhinia viridescens Desv. var. hirsuta K.Larsen & S.S.Larsen FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: