เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ทรงบาดาล

Cassia surattensis Burm.f.
ขี้เหล็กบ้าน ขี้เหล็กหวาน สะเกิ้ง สะโก้ง
CAESALPINIACEAE
ไม้พุ่มหรือต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 7 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ใบย่อย 5-10 คู่ รูปไข่หรือรูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2.5-4 ซม. โคนและปลายมน หลังใบเรียบ ท้องใบมีขนประปราย ก้านใบสั้น ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ มี 10-15 ดอก ก้านดอกรวมขนาด 2.5-5 ซม. ดอกย่อยขนาด 2.5-3 ซม. กลีบประดับรูปไข่ขนาด 4-5 มม. ก้านดอกย่อยขนาด 1-2 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ สีเขียวอมเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 10 อัน เป็นหมัน 3 อัน ผล เป็นฝักแบน เรียบ กว้าง 1-1.5 ซม. ยาว 7-20 ซม. เมื่อแก่จะแตกตามตะเข็บ มีเมล็ด 15-25 เมล็ด ผิวมันเป็นเงา กว้าง 4 มม. ยาว 8 มม.
พบทั่วไปในแถบเอเซียเขตร้อน เป็นพืชชอบแดด ในประเทศไทยนิยมปลูกทั่วไป ออกดอกตลอดปี
เป็นไม้พุ่มประดับได้ดี รากรับประทานเป็นยาถอนพิษไข้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

4943 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: