เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สะแกนา

Combretum quadrangulare Kurz
แก ขอนแข้ จองแข้ ซังแก แพ่ง สะแก
COMBRETACEAE
ไม้เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กหรือต้นเป็นพุ่ม สูง 4-10 ม. กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปหอกกลับ กว้าง 3-6 ซม. ยาว 8-15 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบสีเขียวซีด ก้านใบสั้น ด้านหลังใบมีเกล็ดละเอียดแน่น ดอก สีขาวแกมเหลือง ออกเป็นช่อแกน ยาว 3-6 ซม. อาจแตกแขนงได้ กลีบรองดอกรูปถ้วย ภายในมีขนแน่น ยาว 2-2.5 มม. กว้าง 1-1.5 มม. ที่ส่วนโคนมี 4 สัน กลีบดอกมี 4 กลีบ รูปหอกกลับ ขนาดยาว 1-2 ซม. หลุดร่วงง่าย เกสรผู้มี 8 อัน ผล เป็นผลแห้งรูปกลมมน มี 4 ปีก ขนาด 3-4 ซม.
จากอินเดียถึงคาบสมุทรอินโดจีน พบตามป่าละเมาะทั่วไปหรือริมธารน้ำชายป่า ที่ระดับต่ำกว่า 250 ม.
เมล็ดตำผสมกับไข่ ทอดให้เด็กรับประทาน เป็นยาถ่ายพยาธิไส้เดือนในเด็ก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

5424 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
2 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
3 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
4 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
5 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
6 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
7 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
8 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
9 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
10 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
11 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
12 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
13 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
14 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
15 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
16 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
17 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
18 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
19 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
20 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
21 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
22 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
23 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
24 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
25 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
26 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
27 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
28 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
29 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
30 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
31 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
32 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
33 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
34 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
35 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
36 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
37 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
38 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
39 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
40 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
41 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
42 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
43 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
44 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
45 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
46 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
47 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
48 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
49 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
50 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
51 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
52 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
53 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
54 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
55 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
56 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
57 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
58 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
59 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
60 Combretum quadrangulare Kurz COMBRETACEAE
61 Combretum quadrangulare Kurz Kae COMBRETACEAE
62 Combretum quadrangulare Kurz Sa kae COMBRETACEAE
63 Combretum quadrangulare Kurz sa kae na COMBRETACEAE
64 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
65 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
66 Combretum quadrangulare Kurz sakae na COMBRETACEAE
67 Combretum quadrangulare Kurz Sakae na COMBRETACEAE
68 Combretum quadrangulare Kurz Sakaeton COMBRETACEAE
69 Combretum quadrangulare Kurz sake na COMBRETACEAE
70 Combretum quadrangulare Kurz Sangkae COMBRETACEAE
71 Combretum quadrangulare Kurz Sangkae COMBRETACEAE
72 Combretum quadrangulare Kurz Tam hue-khae (Kyah Kur language) COMBRETACEAE
73 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
74 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
75 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
76 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา (Sakae na) COMBRETACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: