เผยแพร่เมื่อ/created date: 24 Nov 2013

ฮ่อมดง

Dichroa febrifuga Lour.
ยายคลังใหญ่ ฮ่อมม่วง
HYDRANGEACEAE
ไม้พุ่ม สูง 1-3 ม. ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปหอกหรือรูปไข่กลับ กว้าง 5-10 ซม. ยาว 7-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบเรียว ผิวใบเรียบ ขอบใบจักคล้ายฟันเลื่อย ก้านใบยาว 2-4 ซม. ดอก สีน้ำเงินหรือสีน้ำเงินอมม่วง ออกเป็นช่อที่ปลายยอด ขนาดใหญ่ ราว 10-12 ซม. ดอกย่อยมีจำนวนมาก ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. กลีบรองดอกเชื่อมติดกับผนังรังไข่และเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5-6 แฉก กลีบดอกมี 5-6กลีบ เกสรผู้เป็นสองเท่าของกลีบดอก ก้านและอับเรณูสีเดียวกับกลีบดอก รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นของดอก ก้านและอับเรณูสีเดียวกับกลีบดอก รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนอื่นของดอก ส่วนปลายแยกเป็น 3-5 แฉก ผล เป็นผลสด รูปไข่ เมื่อสุกสีน้ำเงิน ขนาด 4-5 ซม. เมล็ดรูปไข่ ขนาดเล็ก มีจำนวนมาก
พบขึ้นกระจายในอินเดีย จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทย พบในป่าดิบเขา ที่มีอากาศเย็น และชื้น ที่ระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป
ปลูกเป็นไม้ประดับได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

1541 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: