รายการ วันที่แจ้งซ่อม วันที่ส่งคืน ผู้แจ้ง ผู้รับ ประเภท สถานะ
5801012012005 13/9/2017 //  น.ส.สินีนาถ   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม
5801012003028 6/9/2017 6/9/2017  วาสนา  วาสนา คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว
- 4/9/2017 4/9/2017  นายนที  นายนที ไม่มีเลข ซ่อมแล้ว
5401012004001 12/9/2017 12/9/2017  น.ส.ณัฐพร  น.ส.ณัฐพร เครื่องปริ้น ซ่อมแล้ว
- 12/9/2017 12/9/2017  วาสนา  วาสนา ไม่มีเลข ซ่อมแล้ว
5501012003013 28/8/2017 //  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม
5501012003013 28/8/2017 28/8/2017  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ  น.ส.นุชจรี ตะทะนะ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว
5601012003025 16/8/2017 //  น.ส.สารภี   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม
5601012003013 10/8/2017 //  บัวสร้อย มาลา   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม
4101012003005 17/8/2017 //  บัวสร้อย มาลา   คอมพิวเตอร์ กำลังซ่อม
5601012003024 11/8/2017 17/8/2017  นายวรวุศ  นายวรวุศ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว
4801012005020 10/8/2017 //  บัวสร้อย มาลา   เครื่องสำรองไฟ กำลังซ่อม
5601012003005 7/8/2017 9/8/2017  น.ส.ณัชชา ศรีวิชัย  น.ส.ณัชชา ศรีวิชัย คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว
4701012004001 27/7/2017 //  นส.จุฑามาส   เครื่องปริ้น กำลังซ่อม
5601012012008 24/7/2017 27/7/2017  น.ส.นุชจรีย์   น.ส.นุชจรีย์ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว
5001012003001 18/5/2017 24/7/2017  สุรินทร ทิพย์ศิริ  สุรินทร ทิพย์ศิริ คอมพิวเตอร์ ซ่อมแล้ว