ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 106569
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Trypethelium sp.
Family name

ชื่อวงศ์

TRYPETHELIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 7162
Collected date

วันที่เก็บ

10 Jan 2013
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

14    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 119618 Trypethelium sp. Panumas PP.47
2. 119619 Trypethelium sp. Sasiwan Khamplew SS.3
3. 119620 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.86
4. 119621 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.146
5. 119622 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.145
6. 119623 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.144
7. 119624 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.143
8. 119625 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.142
9. 119626 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.972
10. 119627 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.88
11. 119628 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.119
12. 119629 Trypethelium sp. Pranom Thamsura PT.122
13. 119630 Trypethelium sp. Sureeporn Jariangprasert 503
14. 119631 Trypethelium sp. Sureeporn Jariangprasert 504

ปิด

QR code