ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 109269
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Quercus sessilifolia Blume
Family name

ชื่อวงศ์

FAGACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

N. Kuroiwa et al. FOK-071264
Collected date

วันที่เก็บ

23 Apr 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Plant ca. 7 m in height.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

6    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 26663 Quercus sessilifolia Blume M. Furusawa, S. Okunomiya FOK-062325
2. 32682 Quercus sessilifolia Blume Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070230
3. 33715 Quercus sessilifolia Blume K. Miyamato FOK-614861
4. 47623 Quercus sessilifolia Blume N. Kuroiwa, T. Morino et al. FOK-065952
5. 54317 Quercus sessilifolia Blume Y. Yamashita, K. Yamaoka et al. FOK-070230
6. 108817 Quercus sessilifolia Blume C.M.Wang 02867

ปิด

QR code