ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 113766
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyathula prostrata (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-016
Collected date

วันที่เก็บ

4 Jul 2018
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers red.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 148 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 148
2. 5021 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5021
3. 4677 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 4677
4. 5118 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5118
5. 5355 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5355
6. 5802 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5802
7. 10118 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana 52
8. 12213 Cyathula prostrata (L.) Blume W. La-ongsri 46
9. 12433 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 1328
10. 12559 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 320
11. 13882 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 585
12. 14323 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet, S. Watthana, W. Pongamornkul 409
13. 14959 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 499
14. 16363 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Suksathan 2038
15. 16615 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga 1209
16. 21211 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga & C. Maknoi 2085
17. 27448 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Kumphet sn. 132
18. 28416 Cyathula prostrata (L.) Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-4
19. 28289 Cyathula prostrata (L.) Blume Y. Ochiai & S. Yokoyama 210804-16
20. 31237 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2912
21. 33943 Cyathula prostrata (L.) Blume J.F. Maxwell 07-716
22. 34098 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 2023
23. 35314 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8119
24. 35493 Cyathula prostrata (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8316
25. 48514 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7265
26. 50098 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh & D. Chaiglom T-11171
27. 51172 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 2778
28. 52477 Cyathula prostrata (L.) Blume Yin-Jiantao, Wang Hong and Shi--Xuegiang 1173
29. 54233 Cyathula prostrata (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8253
30. 64508 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul 3057
31. 65151 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
32. 65154 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
33. 65158 Cyathula prostrata (L.) Blume K. Srithi 82
34. 70807 Cyathula prostrata (L.) Blume Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 009
35. 70877 Cyathula prostrata (L.) Blume Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 097
36. 71119 Cyathula prostrata (L.) Blume T. Jenjittikul 1727
37. 71906 Cyathula prostrata (L.) Blume J. Towaranonte s.n.
38. 77028 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 478
39. 77846 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, V. Thammavong & M. Soukhavong L1-61
40. 81045 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi 7226
41. 80203 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-19
42. 88474 Cyathula prostrata (L.) Blume N. Muangyen 326
43. 90130 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-53
44. 102414 Cyathula prostrata (L.) Blume V. Nguanchoo 651
45. 103881 Cyathula prostrata (L.) Blume S. Kamonnate 677
46. 104999 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi 6188
47. 106261 Cyathula prostrata (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 717
48. 107411 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-178
49. 109931 Cyathula prostrata (L.) Blume TLBG 527
50. 111739 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-259
51. 113179 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6782
52. 114209 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouxayvang and N. Tathana L14-025
53. 113956 Cyathula prostrata (L.) Blume C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-206
54. 116174 Cyathula prostrata (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6826

ปิด

QR code