ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 123069
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus cyperoides (L.) Kuntze
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-63
Collected date

วันที่เก็บ

11 Sep 2019
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hill evergreen forest. Herb.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phongsaly, LAOS
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1170
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

38    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 2267 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 775
2. 2657 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 2657
3. 3282 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 3282
4. 3376 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 3376
5. 4346 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 4346
6. 7621 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Nanakorn et al. 7621
7. 17733 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Pongamornkul 659
8. 21496 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 1741
9. 41815 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze P. Wessumritt & M. Norsaengsri 86
10. 45768 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze D. Khrueasan MS534
11. 51803 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & N. Tathana 7858
12. 58120 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 0473
13. 59219 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & N. Tathana 9756
14. 59771 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Pitaksantipap 5
15. 62174 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Boonprakop 0435
16. 62396 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze Romklao Botanical Garden 0336/2554
17. 64056 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & P. Thongson 6981
18. 64738 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri & C. Pitaksantipap 9381
19. 73074 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze M. Norsaengsri 11242
20. 77487 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze T. Matsumoto et al. FOK-059465
21. 80430 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-245
22. 86133 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-137
23. 91009 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 1019
24. 91770 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 1138
25. 98568 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-045
26. 104152 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Kamonnate 785
27. 104223 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Kamonnate 714
28. 111523 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-046
29. 112661 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 2148
30. 112673 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 2160
31. 113824 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-074
32. 115203 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 738
33. 115238 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 773
34. 124647 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3224
35. 124961 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3538
36. 125534 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze N. Muangyen 3615
37. 127133 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1864
38. 130503 Cyperus cyperoides (L.) Kuntze S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 780

ปิด

QR code