ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 33046
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Antidesma sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PHYLLANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Ma Mao Soy
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Warintorn K. 07-030
Collected date

วันที่เก็บ

19 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrub 3-6 m high. Woody and bark have medicinal property.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

350
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and Photo
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

249    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 11 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 011
2. 964 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 964
3. 1332 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1332
4. 1834 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1834
5. 1844 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1844
6. 1862 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 1862
7. 3412 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3412
8. 3524 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3524
9. 3832 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3832
10. 3918 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 3918
11. 4168 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4168
12. 4259 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4259
13. 4301 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4301
14. 4534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4534
15. 4688 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 4688
16. 5084 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5084
17. 5143 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 5143
18. 6276 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6276
19. 6331 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6331
20. 6339 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6339
21. 6843 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6843
22. 6894 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 6894
23. 7165 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7165
24. 7367 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7367
25. 7534 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 7534
26. 8038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8038
27. 9133 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9133
28. 8937 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 8937
29. 9038 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9038
30. 9064 Antidesma sp. P. Thongson 38
31. 9190 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9190
32. 9354 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9354
33. 9480 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9480
34. 9631 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 9631
35. 10468 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 127
36. 10536 Antidesma sp. P. Srisanga, C. Puff & S. Sasirat 197
37. 11035 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 11035
38. 11087 Antidesma sp. W. Pongamornkul 105
39. 11280 Antidesma sp. Thon 10
40. 11397 Antidesma sp. W. Pongamornkul 136
41. 11584 Antidesma sp. Sucheera s.n.
42. 12187 Antidesma sp. W. La-ongsri 20
43. 13986 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 652
44. 14045 Antidesma sp. P. Srisanga & S. Watthana 711
45. 14674 Antidesma sp. P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 886
46. 14716 Antidesma sp. K. Larsen 45326
47. 14733 Antidesma sp. K. Larsen 45470
48. 15261 Antidesma sp. P. Srisanga 976
49. 15917 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Puff 1095
50. 17642 Antidesma sp. P. Srisanga 1421
51. 17730 Antidesma sp. W. Pongamornkul 656
52. 18008 Antidesma sp. P. Srisanga 1561
53. 18024 Antidesma sp. P. Srisanga 1577
54. 18775 Antidesma sp. W. Nanakorn 593
55. 18796 Antidesma sp. W. Nanakorn 695
56. 19107 Antidesma sp. W. Nanakorn et al. 19107
57. 19225 Antidesma sp. S. Watthana and T. Riyapan 936
58. 20226 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1285
59. 20529 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1428
60. 20532 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1431
61. 20639 Antidesma sp. M. Norsaengsri 1537
62. 21231 Antidesma sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2105
63. 22898 Antidesma sp. S. Watthana 1740
64. 23165 Antidesma sp. P. Srisanga 2545
65. 23178 Antidesma sp. P. Srisanga 2558
66. 23390 Antidesma sp. K. Kertsawang 36
67. 25814 Antidesma sp. Bot. KU 2006.11
68. 25110 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1060
69. 25324 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 1160
70. 27241 Antidesma sp. K. Wangwasit 051222-21
71. 27523 Antidesma sp. C. Maknoi 710
72. 27708 Antidesma sp. C. Maknoi 894
73. 27882 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-26
74. 27884 Antidesma sp. K. Wangwasit 050615-28
75. 33232 Antidesma sp. Jatupol K. 07-013
76. 33242 Antidesma sp. Jatupol K. 07-023
77. 35246 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Nishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8038
78. 35437 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8257
79. 35577 Antidesma sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8410
80. 39022 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2367
81. 40834 Antidesma sp. M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6054
82. 41277 Antidesma sp. S. Watthana & P. Srisanga 3277
83. 41294 Antidesma sp. S. Watthana 3306
84. 44286 Antidesma sp. S. Gardner & S. Khumchompoo ST2065
85. 44373 Antidesma sp. S. Gardner & P. Sidisunthorn ST0881
86. 45139 Antidesma sp. M. Tanaros 542
87. 45140 Antidesma sp. M. Tanaros 543
88. 45597 Antidesma sp. K. Chayamarit, T. Santisuk, T. Wongprasert, T. Boonthavikoon, R. Pooma, S. Suddee, K. Phattarahirankanok 2955
89. 45678 Antidesma sp. D. Khrueasan MS67
90. 45679 Antidesma sp. D. Khrueasan MS74
91. 45680 Antidesma sp. D. Khrueasan MS322
92. 45681 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-322
93. 45699 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-262
94. 45700 Antidesma sp. D. Khrueasan MS395
95. 45709 Antidesma sp. D. Khrueasan MS66
96. 46071 Antidesma sp. C. Maknoi 3766
97. 46117 Antidesma sp. N. Romkham 205
98. 46411 Antidesma sp. P. Wessumritt & W. Boonchai 25
99. 46456 Antidesma sp. W. Pongamornkul 2531
100. 47973 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7142
101. 48439 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai T-16891
102. 48447 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
103. 48690 Antidesma sp. M. Norsaengsri s.n.
104. 48594 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7345
105. 48597 Antidesma sp. M. Norsaengsri 7348
106. 49463 Antidesma sp. Gen Murata, Nobuyuki Fukuoka & Chamlong Phengklai s.n.
107. 50119 Antidesma sp. M N. Tamura T-60255
108. 50252 Antidesma sp. Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52570
109. 50443 Antidesma sp. Hiroshige Koyama T-61132
110. 50581 Antidesma sp. P. Wessumritt 163
111. 54368 Antidesma sp. T. Yingkhachorn 46
112. 56210 Antidesma sp. M. Norsaengsri 801
113. 56215 Antidesma sp. M. Norsaengsri 796
114. 56219 Antidesma sp. M. Norsaengsri 792
115. 57106 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 221
116. 57122 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 237
117. 57158 Antidesma sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 273
118. 58530 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9565
119. 58534 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9569
120. 58557 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9592
121. 59227 Antidesma sp. M. Norsaengsri & N. Tathana 9764
122. 62081 Antidesma sp. D. Khrueasan MS-257
123. 62290 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0577/2555
124. 62319 Antidesma sp. Romklao Botanical Garden 0606/2555
125. 62724 Antidesma sp. W. La-ongsri & M. Norsaengsri 1148
126. 63441 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6693
127. 63458 Antidesma sp. M. Norsaengsri 6714
128. 63579 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6654
129. 64042 Antidesma sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6955
130. 64470 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3019
131. 64485 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3034
132. 65372 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Wongnak, P. Tatiya. S. Satatha 2444
133. 65710 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10202
134. 66237 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3275
135. 66838 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10436
136. 66851 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10449
137. 66902 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3484
138. 66920 Antidesma sp. W. Pongamornkul 3502
139. 67659 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 926
140. 67678 Antidesma sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 945
141. 67825 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10505
142. 68064 Antidesma sp. P. Thongson & W. Boonprakop 0331
143. 70927 Antidesma sp. M. Norsaengsri, W. Boonprakop 5750
144. 71516 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1053
145. 71528 Antidesma sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1065
146. 71867 Antidesma sp. B. Pantarod 6
147. 71931 Antidesma sp. J. Towaranonte s.n.
148. 73175 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11345
149. 73178 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11348
150. 73179 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11349
151. 72832 Antidesma sp. M. Norsaengsri 10943
152. 73045 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11212
153. 73046 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11213
154. 73092 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11260
155. 73174 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11344
156. 73357 Antidesma sp. C. Lakoet 0515
157. 73924 Antidesma sp. M. Norsaengsri 11454
158. 74867 Antidesma sp. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10849
159. 75137 Antidesma sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2308
160. 75374 Antidesma sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095460
161. 75665 Antidesma sp. W. Tanming 553
162. 79264 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-459
163. 79265 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-460
164. 78967 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-163
165. 79012 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-208
166. 79098 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-293
167. 79112 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-307
168. 79146 Antidesma sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-341
169. 81400 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12195
170. 82095 Antidesma sp. M. Norsaengsri 12127
171. 84196 Antidesma sp. W. Pongamornkul 4982
172. 84393 Antidesma sp. K. Kertsawang 3247
173. 85419 Antidesma sp. C. Maknoi 8067
174. 86357 Antidesma sp. M. Wongnak s.n.
175. 92486 Antidesma sp. L. Kamkom s.n.
176. 92489 Antidesma sp. R. Suksathan 208
177. 92612 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-003
178. 92697 Antidesma sp. W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-088
179. 95583 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5944
180. 95612 Antidesma sp. W. Pongamornkul 5973
181. 96718 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 234/60
182. 96462 Antidesma sp. Mahasarakham University 145
183. 96571 Antidesma sp. C. Glamwaewwong 087/60
184. 97052 Antidesma sp. P. Phaosrichai 436
185. 97110 Antidesma sp. P. Phaosrichai 494
186. 97163 Antidesma sp. P. Phaosrichai 547
187. 98606 Antidesma sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-083
188. 101179 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6200
189. 101693 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6234
190. 101694 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6235
191. 101701 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6242
192. 104533 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6310
193. 104538 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6315
194. 104576 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6353
195. 104597 Antidesma sp. W. Pongamornkul 6374
196. 104632 Antidesma sp. C. Maknoi 5776
197. 104902 Antidesma sp. C. Maknoi 6058
198. 105532 Antidesma sp. C. Maknoi 6875
199. 105621 Antidesma sp. C. Maknoi 7049
200. 105806 Antidesma sp. Pimsiri PN090
201. 105773 Antidesma sp. Pimsiri PN038
202. 107105 Antidesma sp. C. Maknoi 4873
203. 107077 Antidesma sp. C. Maknoi 4842
204. 111050 Antidesma sp. K. Kertsawang 4619
205. 111144 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-092
206. 111312 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-260
207. 111355 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-303
208. 113183 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, U. Thongnak & S. Wongwan 3877
209. 113263 Antidesma sp. P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3956
210. 113941 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-191
211. 115171 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 706
212. 115201 Antidesma sp. W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rak-archa 736
213. 115359 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 894
214. 115836 Antidesma sp. K. Wangwasit 180425-32
215. 115848 Antidesma sp. K. Wangwasit 180426-10
216. 116060 Antidesma sp. K. Wangwasit 180912-51
217. 117451 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1543
218. 117536 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sittisuk 1628
219. 117785 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-155
220. 117828 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-198
221. 117839 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-209
222. 117861 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-231
223. 117877 Antidesma sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-247
224. 118874 Antidesma sp. K. Inthamma 452
225. 118919 Antidesma sp. K. Inthamma 498
226. 119016 Antidesma sp. K. Inthamma 603
227. 121251 Antidesma sp. N. Boonruang 0312
228. 121379 Antidesma sp. N. Boonruang 0440
229. 123864 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-401
230. 123353 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-347
231. 123512 Antidesma sp. C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-050
232. 125374 Antidesma sp. W. Pongamornkul 7117
233. 125628 Antidesma sp. N. Muangyen 3708
234. 126550 Antidesma sp. Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 9903
235. 127251 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1886
236. 127317 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1952
237. 127322 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1957
238. 127357 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1989
239. 127513 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 2013
240. 127814 Antidesma sp. Natdanai Pan-in 190
241. 128388 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2189
242. 129042 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2481
243. 127965 Antidesma sp. K. Inthamma 801
244. 128158 Antidesma sp. K. Inthamma 1028
245. 128250 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2051
246. 128462 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2263
247. 128492 Antidesma sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2293
248. 128622 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2062
249. 128625 Antidesma sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, U. Thongnak & M. Tabut 2065

ปิด

QR code