ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 4352
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pittosporum sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PITTOSPORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

W. Nanakorn et al. 4352
Collected date

วันที่เก็บ

14 Sep 1995
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

26    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 5136 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5136
2. 5387 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5387
3. 5419 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5419
4. 5930 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 5930
5. 8219 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 8219
6. 9545 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9545
7. 9399 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9399
8. 9488 Pittosporum sp. W. Nanakorn et al. 9488
9. 9594 Pittosporum sp. Thon 18
10. 16878 Pittosporum sp. P. Suksathan 2287
11. 19246 Pittosporum sp. S. Watthana and T. Riyapan 957
12. 19431 Pittosporum sp. P. Suksathan 2679
13. 20662 Pittosporum sp. S. Watthana 1270
14. 25470 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 288
15. 30092 Pittosporum sp. S. Watthana 2363
16. 36134 Pittosporum sp. A. Keratikornkol & S. Watthana 489
17. 37071 Pittosporum sp. P. Suksathan 4640
18. 40786 Pittosporum sp. S. Watthana 3197
19. 42698 Pittosporum sp. M. Norsaengsri & S. Intamusik 6161
20. 68914 Pittosporum sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089562
21. 76954 Pittosporum sp. M. Norsaengsri 11491
22. 80095 Pittosporum sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097786
23. 80406 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-221
24. 80435 Pittosporum sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-250
25. 84435 Pittosporum sp. K. Kertsawang 3289
26. 124461 Pittosporum sp. Natdanai Pan-in PSD014

ปิด

QR code