ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 52990
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celosia argentea L.
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

C. Maknoi 3989
Collected date

วันที่เก็บ

17 Nov 2010
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Hapitata on rock. Herb 1 m tall. Flower pink turn white.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Phitsanulok, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7565 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 7565
2. 7714 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 7714
3. 9053 Celosia argentea L. P. Thongson 27
4. 19039 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 19039
5. 25199 Celosia argentea L. K. Kertsawang 475
6. 28443 Celosia argentea L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-28
7. 33319 Celosia argentea L. Jatupol K. 07-100
8. 35469 Celosia argentea L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8291
9. 39126 Celosia argentea L. Jatupol K. 08-475
10. 39102 Celosia argentea L. Jatupol K. 08-451
11. 46331 Celosia argentea L. M. Norsaengsri 3325
12. 48026 Celosia argentea L. M. Norsaengsri 7194
13. 50035 Celosia argentea L. T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10827
14. 50065 Celosia argentea L. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11732
15. 50105 Celosia argentea L. N. Fukuoka T-7334
16. 50664 Celosia argentea L. S. Sawangsawat 215
17. 51436 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7506
18. 53563 Celosia argentea L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1204
19. 55458 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8446
20. 57075 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9354
21. 61386 Celosia argentea L. Law Shein 086384
22. 62934 Celosia argentea L. C. Lakoet 271
23. 65149 Celosia argentea L. K. Srithi 133
24. 65161 Celosia argentea L. K. Srithi 133
25. 70576 Celosia argentea L. Khin Myo Htwe 024233
26. 70871 Celosia argentea L. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 090
27. 71726 Celosia argentea L. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091176
28. 71889 Celosia argentea L. J. Towaranonte s.n.
29. 73373 Celosia argentea L. C. Lakoet 0531
30. 74821 Celosia argentea L. Zhou-Shishun 8353
31. 75849 Celosia argentea L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095283
32. 80129 Celosia argentea L. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097221
33. 83653 Celosia argentea L. S. Bunma s.n.
34. 84414 Celosia argentea L. K. Kertsawang 3268
35. 87298 Celosia argentea L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-140
36. 87677 Celosia argentea L. Saensouk et al. 63
37. 102415 Celosia argentea L. V. Nguanchoo 652
38. 102633 Celosia argentea L. V. Nguanchoo 923
39. 107584 Celosia argentea L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-371
40. 113145 Celosia argentea L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6749
41. 124882 Celosia argentea L. N. Muangyen 3459
42. 124957 Celosia argentea L. N. Muangyen 3534

ปิด

QR code