ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 71195
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Aerva sanguinolenta (L.) Blume
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

M. Norsaengsri & K. Waengwasit 2899
Collected date

วันที่เก็บ

9 Nov 2007
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Prachaya Srisanga
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Herb. Flowers white. by open areas.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kanchanaburi, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

92    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 602 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 602
2. 940 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 940
3. 2866 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 2866
4. 3242 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 3242
5. 5451 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5451
6. 5477 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5477
7. 5736 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5736
8. 5751 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 5751
9. 8106 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8106
10. 8793 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Nanakorn et al. 8793
11. 16489 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Suksathan 2162
12. 22200 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Srisanga 2260
13. 34160 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2085
14. 35326 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8133
15. 38086 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Watthana & A. Keratikorkul 2863
16. 41000 Aerva sanguinolenta (L.) Blume K. Kertsawang 916
17. 48635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 7386
18. 50027 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-317
19. 50028 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Tagawa, K. Iwatsuki & N. Fukuoka T-1987
20. 51643 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1316
21. 51655 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri & N. Romkham 1328
22. 53008 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7578
23. 55741 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8541
24. 55811 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Chantaranothai et al. 1556
25. 55820 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Mattapha 527
26. 56138 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri & N. Tathana 8908
27. 56719 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1909
28. 60630 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088017
29. 60780 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 088238
30. 61150 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086685
31. 61404 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Law Shein 088361
32. 61648 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086913
33. 61700 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Ling Shein Man 087042
34. 62807 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10019
35. 63851 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Thongson 36
36. 64191 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2593
37. 64402 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 2951
38. 65430 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2643
39. 65663 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10153
40. 65679 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10169
41. 66339 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 3379
42. 67471 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri et al. 0024
43. 69635 Aerva sanguinolenta (L.) Blume V. Nguanchoo 171
44. 69763 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 082015
45. 70571 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Than Than Aye & Khin Myo Htwe 021386
46. 71115 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Tiptabiankarn 1729
47. 72070 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 03950
48. 72905 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10686
49. 72974 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 10755
50. 73368 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Lakoet 0526
51. 74141 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 7343
52. 74823 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Zhou-Shishun 8350
53. 80130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097679
54. 80645 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3147
55. 81813 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11847
56. 81893 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11927
57. 81951 Aerva sanguinolenta (L.) Blume M. Norsaengsri 11984
58. 83185 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4721
59. 84118 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 4904
60. 88390 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 242
61. 89130 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 721
62. 89597 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5616
63. 90082 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-5
64. 90480 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-402
65. 90252 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-175
66. 92401 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3874
67. 93601 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5784
68. 95628 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 5989
69. 95922 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 1878
70. 98148 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-028
71. 98428 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-308
72. 98478 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-358
73. 101292 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
74. 101759 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Panyadee & W. Pongamornkul 047
75. 106233 Aerva sanguinolenta (L.) Blume P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot, S. Wongwan & P. Panyajan 689
76. 107443 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-214
77. 107470 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-244
78. 107589 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-377
79. 108359 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul 6567
80. 109174 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S.T.Chiu 07136
81. 109552 Aerva sanguinolenta (L.) Blume S. Wanchan 02
82. 110316 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5433
83. 112232 Aerva sanguinolenta (L.) Blume C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-330
84. 113172 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6775
85. 115281 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 816
86. 116896 Aerva sanguinolenta (L.) Blume T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-088
87. 116173 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Pongamornkul, P. Thongson, N, Muengyen and Warinthorn Katiyot 6825
88. 120881 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2863
89. 120902 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 2884
90. 121039 Aerva sanguinolenta (L.) Blume N. Muangyen 3021
91. 122657 Aerva sanguinolenta (L.) Blume W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-127
92. 126654 Aerva sanguinolenta (L.) Blume Henrik Balslev with N. Sutjaritjai, V. Chamchumroon, W. & S. Eiserhardt, P. Sumanon, P. Panyadee, P. Kladwong & B. Pakinamhang 10017

ปิด

QR code