ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share
QBG No. 77508
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Cyperus difformis L.
Family name

ชื่อวงศ์

CYPERACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Y. Yamashita et al. FOK-069396
Collected date

วันที่เก็บ

9 Oct 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kochi, Japan
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

370
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

28    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1094 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri 474
2. 3502 Cyperus difformis L. W. Nanakorn et al. 3502
3. 4487 Cyperus difformis L. W. Nanakorn et al. 4487
4. 10606 Cyperus difformis L. W. Nanakorn et al. 10606
5. 16689 Cyperus difformis L. S. Sasrirat 138
6. 17159 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri 944
7. 34756 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri & K. Wangwasit 3123
8. 39174 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri 4260
9. 39177 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri 4263
10. 41814 Cyperus difformis L. P. Wessumritt & M. Norsaengsri 85
11. 55709 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8509
12. 56083 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8862
13. 57952 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9054
14. 58623 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9658
15. 62205 Cyperus difformis L. W. Boonprakop 0466
16. 72188 Cyperus difformis L. Srisuk, T. 399
17. 77558 Cyperus difformis L. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11035
18. 79181 Cyperus difformis L. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-376
19. 84958 Cyperus difformis L. S. Watthana & W. La-ongsri 4049
20. 87554 Cyperus difformis L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-394
21. 91513 Cyperus difformis L. Kenji Horie s.n.
22. 92242 Cyperus difformis L. Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092227
23. 110805 Cyperus difformis L. N. Muangyen 2018
24. 111286 Cyperus difformis L. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-234
25. 112512 Cyperus difformis L. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1289
26. 123086 Cyperus difformis L. W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-80
27. 125217 Cyperus difformis L. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1632
28. 130148 Cyperus difformis L. N. Muangyen 3798

ปิด

QR code