ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 79765
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples.
Family name

ชื่อวงศ์

CONVOLVULACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097871
Collected date

วันที่เก็บ

11 Mar 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Woranat Thammarong
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Climber. Flowers yellow.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chin State, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

920
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

37    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 6048 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Nanakorn et al. 6048
2. 6092 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Nanakorn et al. 6092
3. 8565 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Nanakorn et al. 8565
4. 8761 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Nanakorn et al. 8761
5. 29271 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. S. Watthana 2270
6. 30829 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. J.F. Maxwell 07-30
7. 48109 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. M. Norsaengsri 4785
8. 57961 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9063
9. 60005 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2165
10. 61064 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086700
11. 61614 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Ling Shein Man 087196
12. 61656 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086905
13. 61691 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Ling Shein Man 087035
14. 64391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Pongamornkul 2940
15. 64477 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Pongamornkul 3026
16. 70812 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Insavai, Keooudone, Somdy & Kittisack et al. 015
17. 79735 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097170
18. 89445 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Pongamornkul 5545
19. 90081 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-4
20. 90233 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-156
21. 90348 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-271
22. 98391 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-271
23. 106352 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 807
24. 106381 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 836
25. 107598 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-386
26. 115222 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 757
27. 115265 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 800
28. 116464 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-088
29. 116620 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-243
30. 116715 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-338
31. 121104 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. N. Muangyen 3086
32. 121550 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. C. Maknoi 5351
33. 121928 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1263
34. 122549 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1509
35. 124996 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 618
36. 125025 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 647
37. 125214 Camonea vitifolia (Burm.f.) A.R.Sim๕es & Staples. W. Thammarong, S. Rakarcha & M. Tabut 1629

ปิด

QR code