ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 80129
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Celosia argentea L.
Family name

ชื่อวงศ์

AMARANTHACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097221
Collected date

วันที่เก็บ

22 Feb 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Roadside cultivated area near paddy field, sunny. Herb 60 cm high. Flowers white/ pink.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Magway, Myanmar
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

424
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

42    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7565 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 7565
2. 7714 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 7714
3. 9053 Celosia argentea L. P. Thongson 27
4. 19039 Celosia argentea L. W. Nanakorn et al. 19039
5. 25199 Celosia argentea L. K. Kertsawang 475
6. 28443 Celosia argentea L. Y. Ochiai & S. Yokoyama 210805-28
7. 33319 Celosia argentea L. Jatupol K. 07-100
8. 35469 Celosia argentea L. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8291
9. 39126 Celosia argentea L. Jatupol K. 08-475
10. 39102 Celosia argentea L. Jatupol K. 08-451
11. 46331 Celosia argentea L. M. Norsaengsri 3325
12. 48026 Celosia argentea L. M. Norsaengsri 7194
13. 50035 Celosia argentea L. T. Shimizu, H. Koyama & A. Nalamphoon T-10827
14. 50065 Celosia argentea L. T. Shimizu, K. Iwatsuki, N. Fukuoka, M. Hutoh, D. Chaiglom & A. Nalamphoon T-11732
15. 50105 Celosia argentea L. N. Fukuoka T-7334
16. 50664 Celosia argentea L. S. Sawangsawat 215
17. 51436 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 7506
18. 52990 Celosia argentea L. C. Maknoi 3989
19. 53563 Celosia argentea L. Yin-Jiantao, Shi-Xueqiang 1204
20. 55458 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 8446
21. 57075 Celosia argentea L. M. Norsaengsri & N. Tathana 9354
22. 61386 Celosia argentea L. Law Shein 086384
23. 62934 Celosia argentea L. C. Lakoet 271
24. 65149 Celosia argentea L. K. Srithi 133
25. 65161 Celosia argentea L. K. Srithi 133
26. 70576 Celosia argentea L. Khin Myo Htwe 024233
27. 70871 Celosia argentea L. Insavai, Keooudone, Somdy, Kittisack & Lee VEU et al. 090
28. 71726 Celosia argentea L. Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091176
29. 71889 Celosia argentea L. J. Towaranonte s.n.
30. 73373 Celosia argentea L. C. Lakoet 0531
31. 74821 Celosia argentea L. Zhou-Shishun 8353
32. 75849 Celosia argentea L. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095283
33. 83653 Celosia argentea L. S. Bunma s.n.
34. 84414 Celosia argentea L. K. Kertsawang 3268
35. 87298 Celosia argentea L. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-140
36. 87677 Celosia argentea L. Saensouk et al. 63
37. 102415 Celosia argentea L. V. Nguanchoo 652
38. 102633 Celosia argentea L. V. Nguanchoo 923
39. 107584 Celosia argentea L. C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-371
40. 113145 Celosia argentea L. W. Pongamornkul, W. Khattiyot and N. Phookaphin 6749
41. 124882 Celosia argentea L. N. Muangyen 3459
42. 124957 Celosia argentea L. N. Muangyen 3534

ปิด

QR code