ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 97701
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain.
Family name

ชื่อวงศ์

LOBARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 09-01-27
Collected date

วันที่เก็บ

7 Sep 2001
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Kamphaeng Phet, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

7    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 108296 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 7160.1
2. 108297 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 7183
3. 119483 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 7161
4. 119484 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 7157
5. 119485 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Saranyu Sudee 7150
6. 119486 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 130
7. 119487 Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain. Sureeporn Jariangprasert 444

ปิด

QR code