ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102546
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pavetta sp.
Family name

ชื่อวงศ์

RUBIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Chua Kao Ye, ชั่วเก่าเย้ (Hmong)
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

V. Nguanchoo 802
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jul 2016
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Shrubs, ca. 1 m high.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nan, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

640
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

133    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 76 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 076
2. 693 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 693
3. 3432 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3432
4. 3489 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 3489
5. 6516 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 6516
6. 7476 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 7476
7. 9238 Pavetta sp. W. Nanakorn 9238
8. 9514 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 9514
9. 11832 Pavetta sp. S. Sasrirat 37
10. 12577 Pavetta sp. P. Srisanga 338
11. 13994 Pavetta sp. P. Srisanga & S. Watthana 660
12. 14332 Pavetta sp. W. Pongamornkul, P. Kumphet & S. Watthana 418
13. 16244 Pavetta sp. C. Puff 990909.1.1
14. 16245 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 16245
15. 17698 Pavetta sp. P. Srisanga 1477
16. 18968 Pavetta sp. W. Nanakorn et al. 18968
17. 19143 Pavetta sp. W. Saemyarm 086
18. 19253 Pavetta sp. S. Watthana and M. Wongnak 964
19. 20895 Pavetta sp. P. Suksathan 3013
20. 21158 Pavetta sp. P. Srisanga & C. Maknoi 2032
21. 21679 Pavetta sp. S. Watthana 1471
22. 22244 Pavetta sp. P. Srisanga 2304
23. 25019 Pavetta sp. C. Glamwaewwong 969
24. 27627 Pavetta sp. C. Maknoi 815
25. 28078 Pavetta sp. S. Watthana 1915
26. 29072 Pavetta sp. S. Suddee et al. 2652
27. 30358 Pavetta sp. C. Maknoi 1497
28. 31489 Pavetta sp. C. Maknoi 1611
29. 31843 Pavetta sp. C. Maknoi 1566
30. 35309 Pavetta sp. Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8112
31. 36353 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2300
32. 37855 Pavetta sp. M. Norsaengsri 3821
33. 37936 Pavetta sp. M. Norsaengsri & C. Lakoet 2765
34. 38274 Pavetta sp. P. Wessumritt 241
35. 38409 Pavetta sp. C. Maknoi & P. Srisanga 2181
36. 39075 Pavetta sp. W. Pongamornkul 2420
37. 40427 Pavetta sp. C. Maknoi 2798
38. 40725 Pavetta sp. S. Watthana & P. Srisanga 3126
39. 45101 Pavetta sp. M. Tanaros 503
40. 45179 Pavetta sp. M. Tanaros 582
41. 45282 Pavetta sp. Pooma, R., Phattarahirankanok K. 6305
42. 45306 Pavetta sp. R. Pooma, V. Chaemchumroon, P. Chantaboon 3526
43. 46029 Pavetta sp. C. Maknoi 3724
44. 48335 Pavetta sp. Hiroshige Koyama & Chamlong Phengklai T-49502
45. 48704 Pavetta sp. T. Shimizu, N. Fukuoka & A. Nalamphoon T-7984
46. 50878 Pavetta sp. S. Watthana 3610
47. 51317 Pavetta sp. M. Norsaengsri 2765
48. 53617 Pavetta sp. Yin-Jiantao 1618
49. 55846 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 117
50. 55847 Pavetta sp. P. Chantaranothai et al. 1782
51. 55848 Pavetta sp. Anonymous s.n.
52. 57256 Pavetta sp. W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0154
53. 58681 Pavetta sp. Zhou-Shishun 3856
54. 59449 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0055/2553
55. 59839 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0230/2554
56. 59850 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0241/2554
57. 60596 Pavetta sp. Ling Shein Man 088057
58. 61901 Pavetta sp. Thin Mya Soe, Ling Shein Man & Ha Shein Aung 087405
59. 61974 Pavetta sp. Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087488
60. 62316 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0603/2555
61. 62463 Pavetta sp. Romklao Botanical Garden 0403/2555
62. 63602 Pavetta sp. M. Norsaengsri & P. Thongson 6678
63. 64702 Pavetta sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9966
64. 65012 Pavetta sp. Jana Leong-Skornickova, Tran Huu Dang; Ota Sida; Kittisak Phoutthavong; Somdy Oudomsack OS 6241
65. 65793 Pavetta sp. M. Norsaengsri & S. Boonwong 10286
66. 67042 Pavetta sp. W. Pongamornkul 3624
67. 67654 Pavetta sp. Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 921
68. 68748 Pavetta sp. M. Norsaengsri 10659
69. 71099 Pavetta sp. S. Watthana 3812
70. 71527 Pavetta sp. W. La-ongsri, M. Norsaengsri & Jatupol K. 1064
71. 72898 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11015
72. 73243 Pavetta sp. M. Norsaengsri 11415
73. 73388 Pavetta sp. C. Lakoet 0546
74. 74969 Pavetta sp. C. Maknoi 6615
75. 75168 Pavetta sp. Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2314
76. 75308 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094989
77. 75367 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095446
78. 75426 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095071
79. 75501 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095204
80. 75612 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094640
81. 78825 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, C. Maknoi, S. Suk-ieam, S. Sangvirotjanapat, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L1-103
82. 79097 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-292
83. 79153 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-348
84. 79263 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-458
85. 80411 Pavetta sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-226
86. 83030 Pavetta sp. M. Norsaengsri 12414
87. 82652 Pavetta sp. C. Maknoi 7553
88. 82766 Pavetta sp. C. Maknoi 7667
89. 85387 Pavetta sp. C. Maknoi 8035
90. 85321 Pavetta sp. C. Maknoi 7969
91. 85550 Pavetta sp. C. Maknoi 8249
92. 87367 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-209
93. 86445 Pavetta sp. M. Wongnak 470
94. 87497 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-339
95. 88626 Pavetta sp. N. Muangyen, W. Khattiyot & S. Suriya 477
96. 89493 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5593
97. 90846 Pavetta sp. W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3455
98. 92542 Pavetta sp. W. Pongamornkul 5345
99. 98768 Pavetta sp. C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-245
100. 101069 Pavetta sp. W. Pongamornkul 6090
101. 104661 Pavetta sp. C. Maknoi 5894
102. 104810 Pavetta sp. C. Maknoi 5686
103. 110848 Pavetta sp. N. Muangyen 2062
104. 110730 Pavetta sp. N. Muangyen 1938
105. 110743 Pavetta sp. N. Muangyen 1951
106. 111182 Pavetta sp. C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-130
107. 112781 Pavetta sp. N. Muangyen 2268
108. 112835 Pavetta sp. N. Muangyen 2322
109. 114570 Pavetta sp. W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4919
110. 114970 Pavetta sp. T. Choopan et al. 2018-246
111. 115496 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1388
112. 117642 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-012
113. 118039 Pavetta sp. C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-409
114. 118404 Pavetta sp. K. Inthamma 303
115. 118449 Pavetta sp. K. Inthamma 348
116. 121808 Pavetta sp. P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1868
117. 125335 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7078
118. 125411 Pavetta sp. W. Pongamornkul 7154
119. 127149 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, N. Muangyen, W. Khattiyot & U. Thongnak 1880
120. 128071 Pavetta sp. K. Inthamma 924
121. 128197 Pavetta sp. K. Inthamma 1067
122. 129469 Pavetta sp. P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4327
123. 133141 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, S. Yokyo, M. Tabut 3105
124. 133498 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 282
125. 133546 Pavetta sp. Natdanai Pan-in V 331
126. 137201 Pavetta sp. Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Thant Shin, Aung San 103527
127. 137202 Pavetta sp. Yumiko Baba, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Prachaya Srisanga, Phyu Phyu Hnin, Aung San 103735.1
128. 137618 Pavetta sp. K. Inthamma 1202
129. 137629 Pavetta sp. K. Inthamma 1213
130. 137813 Pavetta sp. K. Inthamma, B. Jantakun, S. Matla 1397
131. 138962 Pavetta sp. W. Thammarong, S. Rakarcha, C. Doungdang, M. Tabut 3841
132. 140060 Pavetta sp. Henrik Balslev, Manop Poopath, Preecha Karaket, Perasin Thaotawin, Pornchai Kladwong, Wirata Rujichaipimon, Nils Brem N๘hrs 10102
133. 140753 Pavetta sp. Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Deliver Htwe, Win Win Nwe - 100293

ปิด

QR code