ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103391
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5162
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1010    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
4. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
5. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
6. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
7. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
8. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
9. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
10. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
11. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
12. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
13. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
14. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
15. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
16. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
17. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
18. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
19. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
20. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
21. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
22. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
23. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
24. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
25. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
26. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
27. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
28. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
29. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
30. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
31. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
32. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
33. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
34. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
35. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
36. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
37. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
38. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
39. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
40. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
41. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
42. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
43. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
44. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
45. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
46. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
47. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
48. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
49. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
50. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
51. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
52. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
53. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
54. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
55. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
56. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
57. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
58. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
59. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
60. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
61. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
62. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
63. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
64. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
65. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
66. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
67. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
68. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
69. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
70. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
71. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
72. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
73. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
74. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
75. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
76. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
77. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
78. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
79. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
80. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
81. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
82. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
83. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
84. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
85. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
86. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
87. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
88. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
89. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
90. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
91. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
92. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
93. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
94. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
95. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
96. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
97. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
98. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
99. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
100. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
101. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
102. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
103. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
104. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
105. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
106. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
107. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
108. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
109. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
110. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
111. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
112. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
113. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
114. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
115. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
116. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
117. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
118. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
119. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
120. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
121. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
122. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
123. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
124. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
125. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
126. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
127. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
128. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
129. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
130. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
131. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
132. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
133. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
134. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
135. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
136. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
137. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
138. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
139. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
140. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
141. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
142. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
143. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
144. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
145. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
146. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
147. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
148. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
149. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
150. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
151. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
152. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
153. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
154. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
155. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
156. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
157. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
158. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
159. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
160. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
161. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
162. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
163. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
164. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
165. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
166. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
167. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
168. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
169. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
170. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
171. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
172. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
173. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
174. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
175. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
176. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
177. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
178. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
179. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
180. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
181. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
182. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
183. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
184. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
185. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
186. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
187. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
188. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
189. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
190. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
191. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
192. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
193. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
194. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
195. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
196. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
197. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
198. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
199. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
200. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
201. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
202. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
203. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
204. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
205. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
206. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
207. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
208. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
209. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
210. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
211. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
212. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
213. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
214. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
215. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
216. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
217. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
218. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
219. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
220. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
221. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
222. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
223. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
224. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
225. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
226. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
227. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
228. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
229. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
230. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
231. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
232. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
233. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
234. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
235. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
236. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
237. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
238. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
239. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
240. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
241. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
242. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
243. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
244. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
245. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
246. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
247. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
248. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
249. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
250. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
251. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
252. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
253. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
254. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
255. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
256. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
257. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
258. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
259. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
260. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
261. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
262. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
263. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
264. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
265. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
266. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
267. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
268. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
269. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
270. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
271. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
272. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
273. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
274. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
275. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
276. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
277. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
278. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
279. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
280. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
281. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
282. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
283. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
284. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
285. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
286. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
287. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
288. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
289. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
290. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
291. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
292. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
293. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
294. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
295. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
296. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
297. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
298. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
299. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
300. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
301. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
302. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
303. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
304. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
305. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
306. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
307. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
308. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
309. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
310. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
311. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
312. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
313. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
314. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
315. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
316. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
317. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
318. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
319. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
320. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
321. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
322. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
323. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
324. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
325. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
326. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
327. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
328. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
329. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
330. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
331. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
332. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
333. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
334. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
335. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
336. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
337. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
338. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
339. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
340. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
341. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
342. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
343. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
344. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
345. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
346. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
347. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
348. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
349. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
350. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
351. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
352. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
353. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
354. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
355. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
356. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
357. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
358. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
359. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
360. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
361. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
362. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
363. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
364. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
365. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
366. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
367. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
368. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
369. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
370. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
371. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
372. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
373. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
374. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
375. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
376. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
377. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
378. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
379. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
380. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
381. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
382. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
383. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
384. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
385. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
386. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
387. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
388. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
389. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
390. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
391. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
392. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
393. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
394. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
395. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
396. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
397. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
398. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
399. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
400. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
401. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
402. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
403. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
404. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
405. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
406. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
407. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
408. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
409. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
410. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
411. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
412. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
413. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
414. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
415. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
416. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
417. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
418. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
419. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
420. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
421. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
422. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
423. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
424. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
425. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
426. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
427. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
428. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
429. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
430. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
431. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
432. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
433. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
434. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
435. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
436. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
437. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
438. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
439. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
440. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
441. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
442. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
443. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
444. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
445. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
446. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
447. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
448. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
449. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
450. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
451. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
452. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
453. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
454. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
455. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
456. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
457. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
458. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
459. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
460. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
461. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
462. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
463. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
464. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
465. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
466. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
467. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
468. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
469. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
470. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
471. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
472. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
473. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
474. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
475. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
476. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
477. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
478. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
479. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
480. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
481. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
482. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
483. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
484. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
485. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
486. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
487. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
488. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
489. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
490. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
491. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
492. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
493. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
494. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
495. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
496. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
497. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
498. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
499. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
500. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
501. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
502. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
503. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
504. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
505. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
506. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
507. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
508. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
509. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
510. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
511. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
512. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
513. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
514. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
515. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
516. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
517. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
518. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
519. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
520. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
521. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
522. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
523. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
524. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
525. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
526. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
527. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
528. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
529. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
530. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
531. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
532. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
533. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
534. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
535. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
536. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
537. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
538. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
539. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
540. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
541. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
542. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
543. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
544. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
545. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
546. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
547. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
548. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
549. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
550. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
551. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
552. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
553. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
554. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
555. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
556. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
557. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
558. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
559. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
560. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
561. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
562. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
563. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
564. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
565. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
566. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
567. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
568. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
569. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
570. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
571. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
572. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
573. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
574. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
575. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
576. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
577. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
578. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
579. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
580. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
581. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
582. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
583. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
584. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
585. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
586. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
587. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
588. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
589. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
590. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
591. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
592. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
593. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
594. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
595. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
596. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
597. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
598. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
599. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
600. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
601. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
602. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
603. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
604. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
605. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
606. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
607. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
608. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
609. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
610. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
611. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
612. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
613. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
614. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
615. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
616. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
617. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
618. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
619. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
620. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
621. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
622. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
623. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
624. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
625. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
626. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
627. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
628. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
629. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
630. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
631. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
632. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
633. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
634. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
635. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
636. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
637. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
638. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
639. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
640. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
641. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
642. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
643. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
644. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
645. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
646. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
647. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
648. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
649. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
650. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
651. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
652. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
653. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
654. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
655. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
656. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
657. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
658. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
659. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
660. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
661. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
662. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
663. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
664. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
665. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
666. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
667. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
668. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
669. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
670. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
671. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
672. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
673. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
674. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
675. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
676. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
677. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
678. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
679. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
680. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
681. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
682. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
683. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
684. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
685. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
686. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
687. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
688. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
689. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
690. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
691. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
692. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
693. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
694. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
695. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
696. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
697. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
698. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
699. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
700. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
701. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
702. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
703. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
704. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
705. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
706. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
707. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
708. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
709. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
710. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
711. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
712. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
713. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
714. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
715. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
716. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
717. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
718. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
719. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
720. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
721. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
722. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
723. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
724. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
725. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
726. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
727. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
728. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
729. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
730. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
731. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
732. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
733. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
734. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
735. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
736. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
737. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
738. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
739. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
740. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
741. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
742. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
743. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
744. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
745. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
746. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
747. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
748. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
749. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
750. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
751. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
752. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
753. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
754. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
755. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
756. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
757. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
758. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
759. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
760. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
761. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
762. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
763. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
764. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
765. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
766. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
767. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
768. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
769. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
770. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
771. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
772. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
773. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
774. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
775. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
776. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
777. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
778. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
779. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
780. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
781. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
782. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
783. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
784. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
785. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
786. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
787. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
788. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
789. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
790. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
791. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
792. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
793. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
794. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
795. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
796. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
797. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
798. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
799. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
800. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
801. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
802. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
803. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
804. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
805. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
806. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
807. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
808. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
809. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
810. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
811. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
812. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
813. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
814. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
815. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
816. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
817. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
818. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
819. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
820. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
821. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
822. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
823. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
824. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
825. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
826. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
827. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
828. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
829. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
830. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
831. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
832. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
833. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
834. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
835. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
836. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
837. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
838. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
839. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
840. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
841. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
842. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
843. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
844. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
845. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
846. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
847. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
848. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
849. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
850. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
851. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
852. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
853. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
854. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
855. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
856. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
857. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
858. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
859. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
860. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
861. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
862. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
863. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
864. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
865. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
866. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
867. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
868. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
869. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
870. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
871. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
872. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
873. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
874. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
875. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
876. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
877. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
878. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
879. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
880. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
881. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
882. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
883. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
884. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
885. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
886. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
887. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
888. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
889. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
890. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
891. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
892. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
893. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
894. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
895. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
896. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
897. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
898. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
899. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
900. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
901. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
902. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
903. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
904. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
905. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
906. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
907. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
908. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
909. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
910. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
911. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
912. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
913. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
914. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
915. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
916. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
917. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
918. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
919. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
920. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
921. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
922. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
923. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
924. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
925. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
926. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
927. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
928. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
929. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
930. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
931. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
932. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
933. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
934. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
935. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
936. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
937. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
938. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
939. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
940. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
941. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
942. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
943. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
944. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
945. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
946. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
947. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
948. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
949. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
950. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
951. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
952. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
953. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
954. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
955. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
956. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
957. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
958. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
959. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
960. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
961. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
962. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
963. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
964. 103505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4829
965. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
966. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
967. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
968. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
969. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
970. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
971. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
972. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
973. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
974. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
975. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
976. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
977. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
978. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
979. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
980. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
981. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
982. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
983. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
984. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
985. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651

ปิด

QR code