ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102810
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon
Family name

ชื่อวงศ์

PHYSCIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4389
Collected date

วันที่เก็บ

18 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1440
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

20    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97258 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Kansri Boonpragob et al. 4023
2. 97259 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Kansri Boonpragob et al. 3982
3. 97260 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Thitiporn Pooprang 11825
4. 102802 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 278
5. 102803 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 279
6. 102804 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 297
7. 102805 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 303
8. 102806 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 404
9. 102807 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 444
10. 102808 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 4934
11. 102809 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 4292
12. 102811 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 4392
13. 102812 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 5796
14. 102813 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6221
15. 102814 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6233
16. 102815 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6242
17. 102816 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6253
18. 102817 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6262
19. 119916 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6909
20. 119963 Heterodermia comosa (Eschw.) Follmann & Redon Sureeporn Jariangprasert 6995

ปิด

QR code