ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 10713
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dipterocarpus tuberculatus Roxb.
Family name

ชื่อวงศ์

DIPTEROCARPACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Watthana 77
Collected date

วันที่เก็บ

8 Mar 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 20 m. high in deciduous forest; bark cracked gray. Leaves glabrous. Inflorescence raceme axillary leaf at the top branch; rachis thick, green-reddish, zigzag; pedicle short; calyx green-yellow 5 lobes; petal 5 slightly twist, bright pink; stamen yellow; Terminal stipule with white wooly.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

25    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 542 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 542
2. 8889 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 8889
3. 10897 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Watthana 118
4. 10899 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Watthana 120
5. 28860 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Nanakorn et al. 28860
6. 31308 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. P. Srisanga 2983
7. 33188 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Warintorn K. 08-172
8. 45006 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Piyawan Winichainan HN1095
9. 56482 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051242
10. 58051 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. M. Norsaengsri, W. La-ongsri, P. Phaosrichai and P. Tatiya 9153
11. 61881 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Ling Shein Man 087314
12. 70604 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020293
13. 71338 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. W. Pongamornkul 3778
14. 76657 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Kinah DK. 2
15. 76693 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. M. Norsaengsri & W. La-ongsri 11129
16. 83702 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Bunma s.n.
17. 92284 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. Khin Myo Htwe 035058
18. 92914 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. D. Argyriou 50
19. 93351 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. S. Samosorn 02
20. 105340 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 248
21. 105342 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 250
22. 105343 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 251
23. 105345 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 253
24. 105398 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Khambai 364
25. 135113 Dipterocarpus tuberculatus Roxb. T. Choopan 2014-289

ปิด

QR code