ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 102925
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ophthalmiza Jariangpr.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5695
Collected date

วันที่เก็บ

21 Jan 2005
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

2000
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

54    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99404 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1645
2. 99405 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4451
3. 99406 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4410
4. 99407 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4053
5. 99408 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4041
6. 99409 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1529
7. 99410 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4906
8. 99411 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3909
9. 99412 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2443
10. 99413 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1867
11. 99414 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2355
12. 99415 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2941
13. 99416 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2145
14. 99417 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2149
15. 99418 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1676
16. 99419 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1666
17. 99420 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1684
18. 99421 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4156
19. 99422 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4309
20. 99423 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4183
21. 99424 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1686
22. 99425 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 1358
23. 99426 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2973
24. 99427 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2978
25. 99428 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2981
26. 99429 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2724
27. 99430 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2991
28. 99431 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2527
29. 99432 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3447
30. 99433 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3142
31. 99434 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3102
32. 99435 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3267
33. 99436 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2765
34. 99437 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2770
35. 99438 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2737
36. 99439 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3768
37. 99440 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3737
38. 99441 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2947
39. 99442 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2944
40. 99443 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 2955
41. 99444 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3784
42. 99445 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3716
43. 99446 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3812
44. 99447 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3821
45. 99448 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3302
46. 99449 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3308
47. 99450 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 3486
48. 100407 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5223
49. 100633 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5980
50. 102891 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5832
51. 102894 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5798
52. 103062 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5060
53. 103030 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 4970
54. 103388 Pertusaria ophthalmiza Jariangpr. Sureeporn Jariangprasert 5167

ปิด

QR code