ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103124
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5087
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

47    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99176 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4805
2. 99177 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1728
3. 99178 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 2402
4. 99179 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1768
5. 99180 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1604
6. 99181 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1603
7. 99182 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4274
8. 99183 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4273
9. 99184 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4247
10. 99185 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4232
11. 99186 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4224
12. 99187 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4208
13. 99188 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4207
14. 99189 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4204
15. 99190 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4193
16. 99191 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4502
17. 99192 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4469
18. 99193 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4439
19. 99194 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4438
20. 99195 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4423
21. 99196 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4457
22. 99197 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 3567
23. 99198 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 3499
24. 99199 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 3437
25. 99200 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 3497
26. 99201 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1906
27. 99202 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 1664.1
28. 99203 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 2870
29. 99204 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 3747
30. 100454 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5276
31. 100307 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5465
32. 100370 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5538
33. 100384 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5552
34. 100391 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5559
35. 100592 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5933
36. 100609 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 6016
37. 102932 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5648
38. 102944 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5661
39. 102965 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5716
40. 102857 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5612
41. 103064 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5062
42. 103069 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5068
43. 103073 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5049
44. 103113 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5075
45. 103147 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 4285
46. 120301 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 5414
47. 124226 Pertusaria lordhowensis A.W. Archer & Elix Sureeporn Jariangprasert 432

ปิด

QR code