ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103342
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria velata (Turner) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5192
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

44    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 100011 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2173
2. 100012 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1639
3. 100013 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4409
4. 100014 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4011
5. 100015 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2266
6. 100016 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2060
7. 100017 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2061
8. 100018 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1543
9. 100019 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4302
10. 100020 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2388
11. 100021 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3586
12. 100022 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3418
13. 100023 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3413
14. 100024 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2139
15. 100025 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4895
16. 100026 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2353
17. 100027 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2336
18. 100028 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2312
19. 100029 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3180
20. 100030 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2864
21. 100031 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1784
22. 100032 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3694
23. 100033 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2215
24. 100034 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2363
25. 100035 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4443
26. 100036 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1559
27. 100037 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2592
28. 100038 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2552
29. 100039 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2528
30. 100040 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 772
31. 100041 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 765
32. 100460 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5331
33. 100468 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5279.1
34. 100478 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5290
35. 100479 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5291
36. 100493 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5289
37. 102930 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5646
38. 102869 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5627
39. 102924 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5694
40. 103090 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4983
41. 103091 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4984
42. 103029 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4969
43. 108251 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2573
44. 124426 Pertusaria velata (Turner) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1569

ปิด

QR code