ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103370
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5186
Collected date

วันที่เก็บ

3 Mar 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Loei, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1300
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

61    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99810 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3193
2. 99811 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3273
3. 99812 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3272
4. 99813 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2314
5. 99814 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4138
6. 99815 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3874
7. 99816 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3381
8. 99817 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3382
9. 99818 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2671
10. 99819 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3525
11. 99820 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3201
12. 99821 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3249
13. 99787 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3271
14. 99788 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3274
15. 99789 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4223
16. 99790 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4421
17. 99791 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1877.1
18. 99792 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1650
19. 99793 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3277
20. 99794 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2959
21. 99795 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2949
22. 99796 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2950
23. 99797 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2951
24. 99798 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2956
25. 99799 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2327
26. 99800 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2318
27. 99801 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2345
28. 99802 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2328
29. 99803 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2351
30. 99804 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3380
31. 99805 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3200
32. 99806 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3139
33. 99807 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3195
34. 99808 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3196
35. 99809 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2446
36. 99822 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4100
37. 99823 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3238
38. 99824 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3250
39. 99825 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3239
40. 99826 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3170
41. 99827 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3150
42. 99828 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3151
43. 99829 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 4135
44. 99830 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3144
45. 99831 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3251
46. 99832 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 3143
47. 99842 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 1633
48. 100259 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5402
49. 100262 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5405
50. 100295 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5452
51. 100324 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5484
52. 100332 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5492
53. 100363 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5531
54. 100476 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5318
55. 100477 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5319
56. 102933 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5649
57. 103531 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 2945
58. 108249 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5829
59. 120168 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5346
60. 120189 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5978
61. 120239 Pertusaria tetrathalamia (Fee) Nyl. Sureeporn Jariangprasert 5362

ปิด

QR code