ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103436
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria mundula Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4696
Collected date

วันที่เก็บ

24 Dec 2002
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1500
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

68    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 99345 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4029
2. 99346 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4627
3. 99347 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2633
4. 99348 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2983
5. 99349 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3603
6. 99350 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2984
7. 99351 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
8. 99332 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2616.2
9. 99333 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4434
10. 99334 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3789
11. 99335 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1331
12. 99336 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3771
13. 99337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3791
14. 99338 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1809
15. 99339 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4422
16. 99340 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4417
17. 99341 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4719
18. 99342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4711
19. 99343 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4657
20. 99344 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3626
21. 99294 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2449
22. 99295 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2730
23. 99296 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2861
24. 99297 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4263
25. 99298 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2740
26. 99299 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4245
27. 99300 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4276
28. 99301 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2738
29. 99302 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4267
30. 99303 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4279
31. 99304 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2862
32. 99305 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2446
33. 99306 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2427
34. 99307 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2414
35. 99308 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2725
36. 99309 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2867
37. 99310 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3448
38. 99311 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2812
39. 99312 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4198
40. 99313 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4197
41. 99314 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2789
42. 99315 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2786
43. 99316 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2463
44. 99317 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4192
45. 99318 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4199
46. 99319 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4201
47. 99320 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4190
48. 99321 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2451
49. 99322 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2450
50. 99323 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2784
51. 99324 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2801
52. 99325 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3561
53. 99326 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3556
54. 99327 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4315
55. 99328 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3819
56. 99329 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2982
57. 99330 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2595
58. 99331 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2645
59. 100279 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5433
60. 100337 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5497
61. 100342 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5503
62. 100555 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 6040
63. 102911 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5818
64. 103098 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5020
65. 103156 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4776
66. 103444 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4749
67. 103446 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4782
68. 120231 Pertusaria mundula Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5940

ปิด

QR code