ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103505
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria sp.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 4829
Collected date

วันที่เก็บ

13 Jun 2003
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Sureeporn Jariangprasert
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

1280
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

1010    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97712 Pertusaria sp. S. Watthana s.n.
2. 99086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3958
3. 100135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1415
4. 100136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7034
5. 100137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3121
6. 100138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1440
7. 100139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 8442.2
8. 100140 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 272
9. 100141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2047
10. 100142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1747
11. 100143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1865
12. 100144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 355
13. 100145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1353
14. 100146 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 603
15. 100147 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7038
16. 100148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7041
17. 100149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7042
18. 100150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2418
19. 100151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3731
20. 100152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1615
21. 100153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 216
22. 100154 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
23. 100155 Pertusaria sp. P.A. Wolseley & B. Aguirre-Hudson 5416
24. 100156 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1050
25. 100157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7035
26. 100158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2434
27. 100159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2445
28. 100160 Pertusaria sp. W. Polyiam RU-15883
29. 100195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6106
30. 100196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6109
31. 100197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6110
32. 100198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6127
33. 100199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6128
34. 100200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6298
35. 100201 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6071
36. 100202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6072
37. 100203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6073
38. 100204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6074
39. 100205 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6075
40. 100206 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6076
41. 100207 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6077
42. 100208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6078
43. 100209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6079
44. 100210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6080
45. 100211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6081
46. 100212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6082
47. 100213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6087
48. 100214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6088
49. 100215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6089
50. 100216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6090
51. 100098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2081
52. 100099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2159
53. 100100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1560
54. 100101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1521
55. 100102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1574
56. 100103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1542
57. 100104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1755
58. 100105 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2482
59. 100106 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2466
60. 100107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1794
61. 100108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1856
62. 100109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2511
63. 100110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2448
64. 100111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588.1
65. 100112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2430
66. 100113 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2453
67. 100114 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514.1
68. 100115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2479
69. 100116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2190
70. 100117 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1579
71. 100118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1572
72. 100119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1578
73. 100120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2177
74. 100121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1514
75. 100122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2107
76. 100123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4280
77. 100124 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1540
78. 100125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 9353
79. 100126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1494
80. 100127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1458
81. 100128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
82. 100129 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7039
83. 100130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7036
84. 100131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7040
85. 100132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2488
86. 100133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1665
87. 100134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
88. 100403 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5218
89. 100404 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5219
90. 100405 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5220
91. 100406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5221
92. 100408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5224
93. 100412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5227
94. 100413 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5229
95. 100414 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5230
96. 100415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5231
97. 100416 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5232
98. 100417 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5233
99. 100418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5234
100. 100419 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5235
101. 100422 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5240
102. 100425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5244
103. 100426 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5245
104. 100427 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5246
105. 100428 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5247
106. 100432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5251
107. 100433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5252
108. 100434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5253
109. 100436 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5255
110. 100437 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5256
111. 100438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5257
112. 100217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6091
113. 100218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6092
114. 100219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6093
115. 100220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6094
116. 100221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6095
117. 100222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6096
118. 100223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6097
119. 100224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6099
120. 100225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6101
121. 100226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6102
122. 100227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6103
123. 100228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6104
124. 100229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6105
125. 100230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6129
126. 100231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6130
127. 100232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6137
128. 100233 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6138
129. 100234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6139
130. 100235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6143
131. 100236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6146
132. 100238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5371
133. 100244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5383
134. 100246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5385
135. 100248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5388
136. 100249 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5389
137. 100252 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5393
138. 100253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5394
139. 100256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5397
140. 100261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5404
141. 100266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5409
142. 100267 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5415
143. 100268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5416
144. 100269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5419
145. 100270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5421
146. 100271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5422
147. 100273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5425
148. 100274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert s.n.
149. 100275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5429
150. 100276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5430
151. 100277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5431
152. 100278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5432
153. 100280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5435
154. 100281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5436
155. 100282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5437
156. 100283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5438
157. 100284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5439
158. 100285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5440
159. 100287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5442
160. 100289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5445
161. 100291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5448
162. 100292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5449
163. 100294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5451
164. 100296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5453
165. 100297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5454
166. 100298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5455
167. 100299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5456
168. 100300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5457
169. 100301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5458
170. 100303 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5461
171. 100304 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5462
172. 100305 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5463
173. 100306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5464
174. 100308 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5466
175. 100310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5469
176. 100313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5473
177. 100314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5474
178. 100315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5475
179. 100316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5476
180. 100317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5477
181. 100318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5478
182. 100319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5479
183. 100320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5480
184. 100321 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5481
185. 100322 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5482
186. 100325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5485
187. 100326 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5486
188. 100327 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5487
189. 100328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5488
190. 100329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5489
191. 100331 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5491
192. 100335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5495
193. 100336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5496
194. 100338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5498
195. 100339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5500
196. 100340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5501
197. 100341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5502
198. 100343 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5503
199. 100344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5505
200. 100348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5510
201. 100349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5511
202. 100350 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5513
203. 100351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5514
204. 100352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5515
205. 100353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5517
206. 100354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5518
207. 100355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5519
208. 100356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5520
209. 100359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5525
210. 100360 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5526
211. 100361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5529
212. 100362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5530
213. 100364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5532
214. 100366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5534
215. 100367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5535
216. 100368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5536
217. 100369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5537
218. 100371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5539
219. 100372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5540
220. 100373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5541
221. 100374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5542
222. 100376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5544
223. 100377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5545
224. 100378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5546
225. 100379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5547
226. 100381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5549
227. 100383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5551
228. 100386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5554
229. 100387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5555
230. 100388 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5556
231. 100389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5557
232. 100390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5558
233. 100393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5561
234. 100395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5565
235. 100396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5566
236. 100397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5567
237. 100398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5213
238. 100399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5214
239. 100400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5215
240. 100401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5216
241. 100402 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5217
242. 100442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5266
243. 100444 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5270
244. 100446 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5272
245. 100447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5273
246. 100450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5301
247. 100451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5302
248. 100452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5303
249. 100453 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5304
250. 100455 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5277
251. 100457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5328
252. 100458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5329
253. 100459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5330
254. 100462 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5333
255. 100463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5334
256. 100467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5279
257. 100469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5310
258. 100470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5311
259. 100472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5313
260. 100474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5316
261. 100480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5293
262. 100481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5292
263. 100482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5280
264. 100483 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5281
265. 100484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5282
266. 100485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5283
267. 100488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5284
268. 100489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5285
269. 100490 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5286
270. 100491 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5287
271. 100492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5288
272. 100495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5322
273. 100496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5294
274. 100497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5295
275. 100499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5297
276. 100500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5298
277. 100501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5299
278. 100502 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5300
279. 100505 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5267
280. 100506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5268
281. 100507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5305
282. 100509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5307
283. 100510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5308
284. 100511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5309
285. 100512 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6059
286. 100513 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5938
287. 100514 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5939
288. 100515 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5990
289. 100516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4713
290. 100518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5908
291. 100519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5909
292. 100520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5910
293. 100521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5911
294. 100522 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5912
295. 100523 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5913
296. 100524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5914
297. 100525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5915
298. 100526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5916
299. 100527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5917
300. 100528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5918
301. 100529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5919
302. 100530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5920
303. 100531 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5921
304. 100532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5922
305. 100533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5923
306. 100534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5924
307. 100535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5926
308. 100536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5927
309. 100537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5928
310. 100538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5889
311. 100539 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5890
312. 100540 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5891
313. 100541 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5892
314. 100542 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5893
315. 100543 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5894
316. 100583 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5959
317. 100584 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5960
318. 100585 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5961
319. 100587 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5976
320. 100588 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5929
321. 100589 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5930
322. 100590 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5931
323. 100591 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5932
324. 100593 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5934
325. 100595 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5936
326. 100597 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6025
327. 100598 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6026
328. 100599 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6028
329. 100600 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6027
330. 100601 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6029
331. 100602 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6030
332. 100603 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6031
333. 100604 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6067
334. 100605 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6063
335. 100606 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6062
336. 100607 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6061
337. 100608 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6060
338. 100610 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6017
339. 100611 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6019
340. 100612 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6020
341. 100613 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6021
342. 100614 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6022
343. 100615 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6023
344. 100616 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6024
345. 100617 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6058
346. 100618 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6057
347. 100619 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6056
348. 100620 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6055
349. 100621 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6054
350. 100544 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5895
351. 100545 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5896
352. 100546 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5897
353. 100547 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5898
354. 100548 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6069
355. 100549 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6034
356. 100550 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6035
357. 100551 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6036
358. 100552 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6037
359. 100553 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6038
360. 100554 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6039
361. 100557 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5943
362. 100558 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5944
363. 100559 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5945
364. 100560 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5946
365. 100561 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5947
366. 100562 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5899
367. 100563 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5900
368. 100564 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5901
369. 100565 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5902
370. 100566 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5903
371. 100567 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5904
372. 100568 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5905
373. 100569 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5906
374. 100570 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5907
375. 100571 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6032
376. 100572 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6033
377. 100573 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5948
378. 100574 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5949
379. 100575 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5950
380. 100576 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5952
381. 100578 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5954
382. 100581 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5957
383. 100582 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5958
384. 100622 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6053
385. 100623 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6045
386. 100624 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6044
387. 100625 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6043
388. 100626 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6042
389. 100627 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6041
390. 100628 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5989
391. 100629 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6070
392. 100630 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6068
393. 100634 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5981
394. 100635 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5995
395. 100636 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6004
396. 100641 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6009
397. 100642 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6011
398. 100643 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6012
399. 100644 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6013
400. 100645 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6014
401. 100646 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6015
402. 100647 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5888
403. 100648 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5834
404. 100649 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5835
405. 100650 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5837
406. 100651 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5839
407. 100652 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5841
408. 100653 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5842
409. 100654 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5844
410. 100656 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5847
411. 100657 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5848
412. 100658 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5849
413. 100659 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5852
414. 100660 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5853
415. 100661 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5855
416. 100662 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5856
417. 100663 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5857
418. 100664 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5859
419. 100665 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5874
420. 100666 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5875
421. 100667 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5876
422. 100668 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5877
423. 100669 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5878
424. 100670 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5879
425. 100671 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5880
426. 100672 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5881
427. 100673 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5882
428. 100674 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5883
429. 100675 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5884
430. 100676 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5885
431. 100677 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5886
432. 100678 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5887
433. 100679 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6052
434. 100680 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6051
435. 100681 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6050
436. 100682 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6049
437. 100683 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6048
438. 100684 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6047
439. 100685 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6046
440. 100686 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5858
441. 100687 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5860
442. 100688 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5861
443. 100689 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5862
444. 100690 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5864
445. 100691 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5873
446. 102824 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5569
447. 102825 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5570
448. 102826 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5571
449. 102827 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5572
450. 102828 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5574
451. 102829 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5575
452. 102830 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5576
453. 102831 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5577
454. 102832 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5578
455. 102835 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5581
456. 102838 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5586
457. 102839 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5587
458. 102840 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5588
459. 102841 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5589
460. 102842 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5590
461. 102843 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5591
462. 102846 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5598
463. 102847 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5600
464. 102848 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5601
465. 103045 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5001
466. 103046 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5002
467. 103047 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5003
468. 103048 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5004
469. 103049 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5005
470. 103052 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5008
471. 103055 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5016
472. 103056 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5017
473. 103060 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5018
474. 103063 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4961
475. 103065 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5063
476. 103066 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5064
477. 103067 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4965
478. 103068 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5067
479. 103070 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5069
480. 103071 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5047
481. 103072 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5048
482. 103075 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5051
483. 103076 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4954
484. 103077 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5056
485. 103078 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5030
486. 103079 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5032
487. 103080 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5031
488. 103081 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5040
489. 103082 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5041
490. 103083 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5042
491. 103084 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5043
492. 103086 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5045
493. 103087 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5037
494. 103092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4991
495. 103093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4993
496. 103094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4997
497. 103095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4999
498. 103096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4998
499. 103097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5019
500. 102849 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5602
501. 102851 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5605
502. 102854 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5608
503. 102855 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5609
504. 102856 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5610
505. 102859 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5615
506. 102860 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5616
507. 102861 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5618
508. 102862 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5619
509. 102863 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5621
510. 102864 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5622
511. 102865 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5623
512. 102867 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5625
513. 102868 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5626
514. 102871 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5629
515. 102872 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5630
516. 102873 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5634
517. 102874 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5635
518. 102875 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5636
519. 102876 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5637
520. 102877 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5638
521. 102878 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5639
522. 102879 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5640
523. 102880 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5641
524. 102881 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5642
525. 102882 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5820
526. 102883 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5821
527. 102884 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5822
528. 102885 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5823
529. 102886 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5824
530. 102887 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5825
531. 102888 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5826
532. 102889 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5827
533. 102892 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5795
534. 102893 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5797
535. 102895 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5800
536. 102896 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5801
537. 102897 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5802
538. 102898 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5803
539. 102899 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5804
540. 102901 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5808
541. 102903 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5810
542. 102904 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5811
543. 102905 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5812
544. 102906 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5813
545. 102908 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5815
546. 102909 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5816
547. 102910 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5817
548. 102912 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5819
549. 102914 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5682
550. 102915 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5683
551. 102916 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5684
552. 102917 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5685
553. 102920 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5690
554. 102921 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5691
555. 102922 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5692
556. 102923 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5693
557. 102926 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5696
558. 102927 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5697
559. 102929 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5643
560. 102931 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5647
561. 102934 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5650
562. 102935 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5651
563. 102936 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5653
564. 102937 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5654
565. 102938 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5655
566. 102939 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5656
567. 102940 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5657
568. 102942 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5659
569. 102943 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5660
570. 102945 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5662
571. 102946 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5663
572. 102947 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5679
573. 102948 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5680
574. 102949 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5699
575. 102953 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5703
576. 102954 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5704
577. 102956 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5706
578. 102959 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5709
579. 102966 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5717
580. 102967 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5718
581. 102971 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5726
582. 102974 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5744
583. 102975 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5749
584. 102976 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5755
585. 102977 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5756
586. 102978 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5757
587. 102982 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5761
588. 102983 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5762
589. 102984 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5763
590. 102985 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5764
591. 102988 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5768
592. 102989 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5769
593. 102990 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5770
594. 102991 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5773
595. 102993 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5775
596. 102994 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5779
597. 102995 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5780
598. 102996 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5781
599. 102997 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5782
600. 102999 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5784
601. 103001 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5787
602. 103002 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5788
603. 103005 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5791
604. 103006 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5925
605. 103007 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5793
606. 103008 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5794
607. 103009 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4937
608. 103011 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4939
609. 103012 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4940
610. 103013 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4942
611. 103014 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4943
612. 103016 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4951
613. 103017 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4952
614. 103018 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4953
615. 103019 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4955
616. 103020 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4956
617. 103022 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4958
618. 103024 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4960
619. 103025 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4964
620. 103026 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4966
621. 103028 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4968
622. 103031 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4971
623. 103032 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4973
624. 103033 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4974
625. 103034 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4975
626. 103035 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4976.1
627. 103037 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4981
628. 103040 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4992
629. 103041 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4994
630. 103042 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4995
631. 103043 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4996
632. 103044 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5000
633. 103164 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2570
634. 103165 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2597
635. 103166 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2614
636. 103167 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2615
637. 103168 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2651
638. 103169 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2678
639. 103170 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2706
640. 103171 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2711
641. 103172 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3364
642. 103173 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3833
643. 103174 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3532
644. 103175 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3563
645. 103176 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3724
646. 103099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5022
647. 103100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5023
648. 103102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5025
649. 103103 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5026
650. 103104 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5033
651. 103107 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5036
652. 103108 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5070
653. 103109 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5071
654. 103110 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5072
655. 103111 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5073
656. 103112 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5074
657. 103115 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5077
658. 103116 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5078
659. 103118 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5081
660. 103119 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5082
661. 103120 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5083
662. 103121 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5084
663. 103122 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5085
664. 103123 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5086
665. 103125 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5080
666. 103126 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5088
667. 103127 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5089
668. 103128 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5090
669. 103130 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4861
670. 103131 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4774
671. 103132 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4877
672. 103133 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4817
673. 103134 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4835
674. 103135 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4093
675. 103136 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4094
676. 103137 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4096
677. 103138 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4097
678. 103139 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4118
679. 103141 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4216
680. 103142 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3476.1
681. 103143 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3627
682. 103144 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2593
683. 103145 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2658
684. 103148 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2796
685. 103149 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2580
686. 103150 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2653
687. 103151 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2804
688. 103152 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2811
689. 103153 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3517
690. 103157 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3638
691. 103158 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3738
692. 103159 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3781
693. 103161 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2537
694. 103162 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2544
695. 103177 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3726
696. 103178 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3740
697. 103179 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3847
698. 103180 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3855
699. 103181 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3997
700. 103182 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4763
701. 103183 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4832
702. 103184 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2753
703. 103185 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2847
704. 103186 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3002
705. 103187 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3004
706. 103188 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3183
707. 103189 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3297
708. 103190 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3296
709. 103191 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3298
710. 103192 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3325
711. 103193 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3326
712. 103194 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3327
713. 103195 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3329
714. 103196 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3349
715. 103197 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3360
716. 103198 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3361
717. 103199 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3362
718. 103202 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4052
719. 103203 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4089
720. 103204 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4128
721. 103208 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4521
722. 103209 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4522
723. 103210 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4560
724. 103211 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4576
725. 103212 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4604
726. 103213 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4606
727. 103214 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4690
728. 103215 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4071
729. 103216 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4635
730. 103217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4893
731. 103218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4090
732. 103219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3119
733. 103220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4017
734. 103221 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4132
735. 103222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4152
736. 103223 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4891
737. 103224 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4910
738. 103225 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4887
739. 103226 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2692
740. 103227 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2701
741. 103228 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2709
742. 103229 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2732
743. 103230 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2799
744. 103231 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3095
745. 103232 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2621
746. 103234 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4361
747. 103235 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4347
748. 103236 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4558
749. 103237 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3623
750. 103238 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4685
751. 103239 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2588
752. 103240 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4892
753. 103241 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3116
754. 103242 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3123
755. 103243 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3159
756. 103244 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3212
757. 103246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3537
758. 103247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3592
759. 103248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3897
760. 103250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3951
761. 103253 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3923
762. 103254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4046
763. 103255 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4356
764. 103256 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4755
765. 103257 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4387
766. 103258 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4540
767. 103259 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4667
768. 103260 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2901
769. 103261 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4182
770. 103262 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2596
771. 103264 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4918
772. 103266 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3012
773. 103268 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3493
774. 103269 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2540
775. 103270 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2563
776. 103271 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3590
777. 103272 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3589
778. 103273 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2903
779. 103274 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5091
780. 103275 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5092
781. 103276 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5093
782. 103277 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5094
783. 103278 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5095
784. 103279 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5096
785. 103280 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5097
786. 103281 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5098
787. 103282 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5099
788. 103283 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5100
789. 103284 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5101
790. 103285 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5102
791. 103286 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5105
792. 103287 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5104
793. 103288 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5103
794. 103289 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5106
795. 103290 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5107
796. 103291 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5108
797. 103292 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5109
798. 103293 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5110
799. 103294 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5111
800. 103295 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5112
801. 103296 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5113
802. 103297 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5114
803. 103298 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5115
804. 103299 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5116
805. 103300 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5117
806. 103301 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5118
807. 103302 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5119
808. 103306 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5123
809. 103309 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5126
810. 103310 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5127
811. 103311 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5128
812. 103312 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5130
813. 103313 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5131
814. 103314 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5138
815. 103315 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5139
816. 103316 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5140
817. 103317 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5141
818. 103318 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5142
819. 103319 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5143
820. 103320 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5144
821. 103324 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5147
822. 103325 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5148
823. 103328 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5205
824. 103329 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5206
825. 103330 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5207
826. 103332 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5209
827. 103334 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5212
828. 103335 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5132
829. 103336 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5133
830. 103337 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5134
831. 103338 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5135
832. 103339 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5136
833. 103340 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5137
834. 103341 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5191
835. 103344 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5194
836. 103345 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5195
837. 103346 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5196
838. 103347 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5197
839. 103348 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5198
840. 103349 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5199
841. 103351 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5201
842. 103352 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5202
843. 103353 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5203
844. 103354 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5170
845. 103355 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5171
846. 103356 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5172
847. 103357 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5173
848. 103358 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5174
849. 103359 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5175
850. 103361 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5177
851. 103362 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5178
852. 103363 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5179
853. 103364 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5180
854. 103365 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5181
855. 103366 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5182
856. 103367 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5183
857. 103368 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5184
858. 103369 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5185
859. 103371 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5187
860. 103372 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5188
861. 103373 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5189
862. 103374 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5190
863. 103375 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5150
864. 103376 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5151
865. 103377 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5152
866. 103378 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5153
867. 103379 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5154
868. 103380 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5155
869. 103381 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5156
870. 103382 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5157
871. 103383 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5158
872. 103384 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5159
873. 103385 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5163
874. 103386 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5164
875. 103387 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5165
876. 103389 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5160
877. 103390 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5161
878. 103391 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5162
879. 103392 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5168
880. 103393 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5169
881. 103394 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3439
882. 103395 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3441
883. 103396 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3423
884. 103397 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3428
885. 103398 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3494
886. 103399 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3500
887. 103400 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3569
888. 103401 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3743
889. 103406 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3987
890. 103407 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4194
891. 103408 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4195
892. 103410 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4231
893. 103412 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4235
894. 103415 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4283
895. 103418 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4332
896. 103421 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4468
897. 103423 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4545
898. 103424 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4577
899. 103425 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4482
900. 103429 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4663
901. 103430 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4666
902. 103431 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4679
903. 103432 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4681
904. 103433 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4682
905. 103434 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4688
906. 103435 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4692
907. 103438 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4699
908. 103439 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4704
909. 103440 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4703
910. 103441 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4706
911. 103442 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4709
912. 103443 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4748
913. 103445 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4808
914. 103447 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4794
915. 103448 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4819
916. 103449 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4783
917. 103450 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4784
918. 103451 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4859
919. 103452 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4882
920. 103454 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4799
921. 103456 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3013
922. 103457 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3063
923. 103458 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3462
924. 103459 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3540
925. 103463 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2553
926. 103464 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2555
927. 103465 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2561
928. 103466 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2560
929. 103467 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2558
930. 103468 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2518
931. 103469 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2523
932. 103470 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2531
933. 103471 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2571
934. 103472 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2579
935. 103473 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2583
936. 103474 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2634
937. 103475 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2598
938. 103477 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2660
939. 103478 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2661
940. 103479 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.1
941. 103480 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.3
942. 103481 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667.2
943. 103482 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4811
944. 103484 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4803
945. 103485 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4827
946. 103486 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4830
947. 103487 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4838
948. 103488 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4842
949. 103489 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4850.1
950. 103492 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4898
951. 103493 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4902
952. 103494 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4896
953. 103495 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4933.1
954. 103496 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4684
955. 103497 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4767
956. 103498 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4765
957. 103499 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4779
958. 103500 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4801
959. 103501 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4813
960. 103504 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4828
961. 103506 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4879
962. 103507 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1597
963. 103509 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2638
964. 103510 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2642
965. 103511 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2667
966. 103516 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2695
967. 103517 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2699
968. 103518 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2702
969. 103519 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2713
970. 103520 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2710
971. 103521 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2712
972. 103524 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2766
973. 103525 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2798
974. 103526 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2814
975. 103527 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2850
976. 103528 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2852
977. 103529 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2866
978. 103530 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2945
979. 103532 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3654
980. 103533 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3669
981. 103534 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3689
982. 103535 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3761
983. 103536 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3783
984. 103537 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3869
985. 103538 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4369.1
986. 106548 Pertusaria sp. Orrapin OP71
987. 106551 Pertusaria sp. Orrapin OP61
988. 108091 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6716
989. 108092 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6725
990. 108093 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6729
991. 108094 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6734
992. 108095 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6736
993. 108096 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6793
994. 108097 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6799
995. 108098 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6808
996. 108099 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6826
997. 108100 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6828
998. 108101 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 6881
999. 108102 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 7071
1000. 108200 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3368
1001. 108217 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 4062
1002. 108218 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2931
1003. 108219 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2954
1004. 108220 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 2943
1005. 108222 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 3983
1006. 108246 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5845
1007. 108247 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5850
1008. 108248 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5829
1009. 108250 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 5836
1010. 108254 Pertusaria sp. Sureeporn Jariangprasert 1651

ปิด

QR code