ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103631
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Lecanora sp.
Family name

ชื่อวงศ์

LECANORACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 168
Collected date

วันที่เก็บ

Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Nakhon Ratchasima, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

65    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 103623 Lecanora sp. Pranom Thamsura 13
2. 103624 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 39
3. 103625 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 66
4. 103626 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 72
5. 103627 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 74
6. 103628 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 89
7. 103629 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 86
8. 103630 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 166
9. 103632 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 195
10. 103633 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 233
11. 103634 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 253
12. 103635 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 623
13. 103636 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 754
14. 103637 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 785
15. 103638 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 793
16. 103639 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6753
17. 103640 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6818
18. 103641 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3036
19. 103642 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3316
20. 103643 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3367
21. 103644 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3369
22. 106589 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7189
23. 106712 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6309
24. 106713 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6387
25. 106714 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6394
26. 106715 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6398
27. 106716 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6405
28. 106717 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6402
29. 106718 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6403
30. 106719 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6411
31. 106720 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6413
32. 106721 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6420
33. 106722 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6421
34. 106723 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6424
35. 106724 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6428
36. 106725 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6429
37. 107157 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6972
38. 107158 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6976
39. 107159 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6977
40. 107160 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6981
41. 119423 Lecanora sp. Sasiwan Kamplew 6337
42. 119424 Lecanora sp. Pranom Thamsura 6325
43. 119706 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6672
44. 119814 Lecanora sp. Boonrat 6838
45. 120261 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 776
46. 120270 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 281
47. 120277 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 170
48. 120370 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 59
49. 120372 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 61
50. 120373 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 62
51. 120374 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 63
52. 120375 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 64
53. 120376 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 65
54. 119917 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6910
55. 119944 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6969
56. 119955 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 6986
57. 119970 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7002
58. 120065 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7094
59. 120066 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 7095
60. 120146 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3335
61. 120148 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 3658
62. 120149 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4304
63. 120150 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 4367
64. 120162 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 67
65. 120421 Lecanora sp. Sureeporn Jariangprasert 115

ปิด

QR code