ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103581
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr.
Family name

ชื่อวงศ์

Trypetheliaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Pranom Thamsura PT 3
Collected date

วันที่เก็บ

12 Aug 2006
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

43    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97282 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 1175
2. 97283 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 2840
3. 97284 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Kansri Boonpragob et al. 2842
4. 103580 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 2
5. 103582 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 7
6. 103583 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 7
7. 103584 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 11
8. 103585 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 15
9. 103586 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 17
10. 103587 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 18
11. 103588 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 19
12. 103589 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 58
13. 103590 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 59
14. 103591 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 60
15. 103592 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 71
16. 103593 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 72
17. 103594 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 73
18. 103595 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 77
19. 103596 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 112
20. 103597 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 114
21. 103598 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 115
22. 103599 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 116
23. 103600 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 135
24. 103601 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 136
25. 103602 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 137
26. 103603 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 138
27. 103604 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 139
28. 103605 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 140
29. 103606 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura PT 141
30. 103610 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 630
31. 103611 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 656
32. 103612 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 683
33. 103613 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 725
34. 103614 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 747
35. 103615 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 749
36. 103616 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 802
37. 103617 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 817
38. 103618 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 840
39. 103619 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 970
40. 103620 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 996
41. 103621 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 6162
42. 103622 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Pranom Thamsura 6450
43. 106483 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. Sureeporn Jariangprasert 952

ปิด

QR code