ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
QBG No. 10833
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Spondias pinnata (L.f.) Kurz
Family name

ชื่อวงศ์

ANACARDIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Makok
Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sucheera s.n.
Collected date

วันที่เก็บ

25 Mar 1998
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tree 8 m high, bark smooth. Fruit edible.
Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

800
Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

71    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 188 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 188
2. 1475 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 1475
3. 6019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 6019
4. 8203 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 8203
5. 18654 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga 1814
6. 27305 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Nanakorn et al. 27305
7. 27327 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Kumphet sn. 13
8. 28245 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 545
9. 30054 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Chongko 617
10. 30890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz J.F. Maxwell 07-401
11. 33359 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 07-140
12. 36053 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-394
13. 39124 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K. 08-473
14. 42862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi & M. Tanaros 3437
15. 44911 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Piyawan Winichainan HN1020
16. 44716 Spondias pinnata (L.f.) Kurz S. Gardner & P. Tippayasri ST1193
17. 44719 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Sidisunthorn & P. Tippayasri ST1664
18. 45342 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3534
19. 45384 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 34
20. 45537 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 187
21. 45836 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3652
22. 45899 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3812
23. 46061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3756
24. 46172 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Romkham 260
25. 47061 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 3551
26. 53294 Spondias pinnata (L.f.) Kurz M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 7762
27. 55178 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Chantaranothai et al. s.n.
28. 56207 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Pavlos Georgiadis 473
29. 66936 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 3518
30. 68150 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 627
31. 68601 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2965
32. 68560 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 2924
33. 70587 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Tanaka, N. Inagaki, Than Than Aye & Khin Myo Htwe 020430
34. 75307 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094988
35. 76860 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Tanming 634
36. 80498 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-313
37. 79160 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-355
38. 80578 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3080
39. 80579 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3081
40. 81101 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7282
41. 81331 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7513
42. 84290 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Khattiyot 381
43. 84540 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Kertsawang 3392
44. 85297 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi 7945
45. 86008 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-012
46. 86205 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-209
47. 90442 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-364
48. 90641 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 904
49. 90778 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri, P. Panyanchan & P. Tatiya 3386
50. 93095 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Turreira-Garcia 157
51. 91890 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 1258
52. 92790 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 684
53. 93019 Spondias pinnata (L.f.) Kurz D. Argyriou 234
54. 106393 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 848
55. 108353 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul 6561
56. 108657 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with T. Pingyot, P. Tatiya, S. Satatha and S. Wongwan 5261
57. 110349 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5466
58. 110508 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5624
59. 110567 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5682
60. 110589 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5704
61. 111693 Spondias pinnata (L.f.) Kurz C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-216
62. 116627 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-250
63. 121033 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Muangyen 3015
64. 121561 Spondias pinnata (L.f.) Kurz N. Boonruang 0465
65. 125686 Spondias pinnata (L.f.) Kurz K. Punchay 443
66. 126752 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 3993
67. 126862 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4104
68. 129585 Spondias pinnata (L.f.) Kurz P. Srisanga, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Thongnak 4443
69. 131822 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul & P. Kumphet MED 11
70. 136630 Spondias pinnata (L.f.) Kurz Yumiko Baba, Kittiphong Kertsawang, Cameron Kilgour, Carmen Puglisi, Michele Rodda, Saroj Ruchisansakun, Prachaya Srisanga, Thant Shin, Yo El 103635
71. 141000 Spondias pinnata (L.f.) Kurz W. Pongamornkul - 8165

ปิด

QR code