ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103861
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino
Family name

ชื่อวงศ์

CUCURBITACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 641
Collected date

วันที่เก็บ

12 Sep 2015
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

W. Tanming
Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

82    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 1003 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 1003
2. 2455 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 2455
3. 3847 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 3847
4. 4034 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 4034
5. 4376 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 4376
6. 4973 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana & M. Norsaengsri J.114
7. 11981 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Nanakorn et al. 11981
8. 12405 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan 1300
9. 14606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 818
10. 15343 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul, S. Watthana & R. Panya 450
11. 15695 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1005
12. 16449 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan 2122
13. 17936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 1489
14. 18606 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 1766
15. 21290 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Srisanga 2141
16. 26269 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Takahashi 605355
17. 30121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana 2392
18. 32980 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Yamashita et al. FOK-074350
19. 37505 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J.F. Maxwell 06-323
20. 38850 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 2520
21. 39069 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2414
22. 40819 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, M. Tanaros, C. Puff 6039
23. 41682 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J.F. Maxwell 09-161
24. 42006 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou Shi-shun 3148
25. 43253 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou Shi-shun 3229
26. 44451 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou Shi-shun 3191
27. 45774 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino D. Khrueasan MS-309
28. 48262 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 6505
29. 51055 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2661
30. 51072 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 2678
31. 51506 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri & N. Tathana 7430
32. 51605 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri & N. Romkham 1278
33. 51909 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino K. Horiuchi, M. Takashi et al. FOK-068884
34. 54953 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, M. Norsaengsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1866
35. 56568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Suksathan with Wilde, W.J.J.O de; Wilde-Duyfies, B.B.de 5440
36. 56722 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, M. Norsangsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 1912
37. 57450 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Yamashita et al. FOK-074350
38. 60252 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou Shishun 3229
39. 60718 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ling Shein Man 087839
40. 60817 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ling Shein Man 088191
41. 61733 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Ha Shing Ang 087574
42. 62068 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Y. Sarasombath 1
43. 63936 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9956
44. 66401 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 3186
45. 66017 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino K. Srithi 438
46. 66446 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 3437
47. 67317 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri & R. Insea 8140
48. 67363 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri & R. Insea 8186
49. 67877 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 10557
50. 68176 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 4281
51. 68318 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi 4421
52. 68978 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089433
53. 69863 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Nemoto, Y. Iokawa, F. Shimozono, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 024890
54. 71997 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino N. Muangyen 0089
55. 73160 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 11330
56. 73340 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Lakoet 0498
57. 73470 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Lakoet 0630
58. 74395 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Zhou-Shishun 7756
59. 75592 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094608
60. 75762 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 4347
61. 76315 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094104
62. 76475 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094242
63. 77665 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino M. Norsaengsri 11584
64. 79756 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097436
65. 88523 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino N. Muangyen 375
66. 90488 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-410
67. 90985 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Watthana s.n.
68. 95149 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-188
69. 101121 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 6142
70. 101148 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Pongamornkul 6169
71. 103648 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino Wattana Tanming; Majjedah, Z.; N.H.H. Quynh; S. Sothyroth & Ling, C.Y. 1-03
72. 103887 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino S. Kamonnate 684
73. 111158 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-106
74. 112424 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1201
75. 114568 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4917
76. 116798 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-421
77. 120557 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming SP63
78. 121324 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino N. Boonruang 0385
79. 122712 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-182
80. 123637 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-173
81. 123793 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-330
82. 123828 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-365

ปิด

QR code