ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103895
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Arthraxon sp.
Family name

ชื่อวงศ์

Poaceae
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

S. Kamonnate 692
Collected date

วันที่เก็บ

29 Nov 2014
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Chiang Mai, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet and DRY
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

32    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 7467 Arthraxon sp. W. Nanakorn et al. 7467
2. 18282 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1054
3. 22111 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1861
4. 21426 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1671
5. 21495 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1740
6. 21998 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1753
7. 22008 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1763
8. 22009 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1764
9. 22039 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1794
10. 23646 Arthraxon sp. P. Srisanga 2655
11. 24432 Arthraxon sp. S. Laegaard 21761
12. 37951 Arthraxon sp. M. Norsaengsri, C. Lakoet 2796
13. 39539 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 4628
14. 42778 Arthraxon sp. M. Norsaengsri, S. Intamusik 6242
15. 46774 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2989
16. 46775 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2990
17. 51348 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2796
18. 55076 Arthraxon sp. M. Norsaengsri, N. Tathana 8378
19. 56308 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 8788
20. 56316 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 8796
21. 57922 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 1750
22. 63745 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2091
23. 64211 Arthraxon sp. Pooma, R., Pattharahirantricin N., Sirimongkol S., Supachok P. 7575
24. 64235 Arthraxon sp. Pooma, R., Pattharahirantricin N., Sirimongkol S., Supachok P. 7586
25. 67439 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2473
26. 67489 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 2066
27. 71203 Arthraxon sp. M. Norsaengsri, K. Waengwasit 2994
28. 73574 Arthraxon sp. P. Traiperm, Layton 537
29. 73576 Arthraxon sp. P. Traiperm, Layton 539
30. 77705 Arthraxon sp. M. Norsaengsri 11624
31. 80399 Arthraxon sp. P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, Htike San Soe M1 214
32. 82595 Arthraxon sp. Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG), Robert Unwin (E), Ling Shein Mang, Law Shine 97049

ปิด

QR code